Zjazd Sióstr Nazaretanek Prowincji Warszawskiej

„Musimy mieć odwagę, być rozeznającymi i zawsze utrzymywać nasze skupienie na misji pytając, gdzie Duch Święty nas prowadzi? A potem wyruszyć w nieznaną lub niepewną przyszłość, ufając Bogu, który nas prowadzi jako Pasterz” – pisze s. Angela Marie Mazzeo, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek.

29 października br. odbył się zjazd sióstr nazaretanek prowincji warszawskiej. W spotkaniu zorganizowanym przez nowo mianowaną Przełożoną Prowincjalną Siostrę Wiesławę Hyzińską uczestniczyło ponad 200 sióstr, które spotkały się w Warszawie, w domu prowincjalnym przy ulicy Czerniakowskiej. Dodatkowo siostry posługujące poza granicami kraju łączyły się online. Były to między innymi siostry posługujące w Anglii, Włoszech, Kazachstanie i Rosji.

Tematem przewodnim spotkania było zagadnienie rozeznawania wspólnotowego
i indywidualnego.

Siostry nazaretanki prowincji warszawskiej (pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus) posługują w 26 wspólnotach na terenie Polski. Do prowincji warszawskiej należą także klasztory znajdujące się w Rosji i Kazachstanie. Nazaretanki posługują tam w 27 parafiach na terenie 15 diecezji.

Charyzmatem sióstr nazaretanek jest posługa rodzinie, która wyraża się poprzez modlitwę oraz działania apostolskie między innymi takie jak prowadzenie  działalności wychowawczo-edukacyjnej (szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe),  opiekuńczej (dom dziecka, domy opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych), organizowanie rekolekcji dla rodzin, katechizację oraz posługę w parafiach.