Jako osoby konsekrowane musimy być w świecie. Świat potrzebuje Boga!

Świat potrzebuje Boga! Na własne oczy możemy zobaczyć, czym jest świat bez Niego. Jako osoby konsekrowane jesteśmy wezwani do ewangelizacji – powiedziała przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych s. Dolores Zok SSpS, dzieląc się z Family News Service konkluzjami z zakończonego na Jasnej Górze Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego.

Przełożeni wyżsi zakonów męskich, żeńskich, kontemplacyjnych i instytutów świeckich wzięli udział w dwudniowym sympozjum formacyjnym na Jasnej Górze. W sympozjum odbywającym się w dniach 18-19 października wzięło udział ponad 300 osób. Podobne wydarzenia organizowane są co trzy lata. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa: „Formowanie serca do bycia świadkiem Ewangelii”.

Sympozjum 4 Konferencji, 18-19 X 2022

„Jako osoby konsekrowane musimy mieć taką odwagę, by nie uciekać od świata, który nas czasami przytłacza i może wydawać się trudny. Musimy być w tym świecie i świadczyć o obecności żywego Jezusa. My słabi ludzie, mocni Bogiem” – mówi s. Dolores Zok.

Wśród zaproszonych prelegentów byli ks. Grzegorz Suchodolski SAC, ks. Dariusz Kowalczyk SJ oraz ks. Krzysztof Wons SDS. Duchowni poruszyli temat dróg do dojrzałości w życiu konsekrowanym – formacji ludzkiej i duchowej. Obecny był również ks. Artur Sepioło z Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.

Jako Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce siostry rozpoczęły spotkanie już dzień wcześniej. Wśród poruszanych tematów znalazły się: formacja, ewangelizacja oraz pomoc biednym i cierpiącym.

„Zastanawiałyśmy się razem, jak bardziej pomóc Ukrainie. Nasi bracia i siostry z Ukrainy w efekcie dynamicznej sytuacji, która dzieje się za wschodnią granicą coraz częściej wyjeżdżają z Polski do swojego kraju, później znowu wracają do nas. Dzięki pomocy Rycerzy Kolumba pragniemy podejmować wspólnie nowe wyzwania w tym temacie” – podkreśliła s. Zok.

Przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w rozmowie z FNS wyraziła wielką radość z obecności na spotkaniu ks. Tomasza Kancelarczyka, prezesa Fundacji Małych Stópek. „Zapewnił, że również w tym roku włączy się w pomoc dla braci i sióstr z Ukrainy. Organizując różne akcje, jak chociażby +Paczuszka dla Maluszka+,  przekazuje nam pomoc materialną w takiej ilości, jakiej potrzebujemy. Jest z nami, by przez nas pomagać innym” – dodała przewodnicząca KWPŻZZ.

W Polsce posługuje obecnie ponad 30 tys. osób konsekrowanych. Największą grupę wśród nich stanowią siostry ze zgromadzeń czynnych. W naszej ojczyźnie działa ponad 100 żeńskich zgromadzeń zakonnych.

/Za: Family News Service/