Życzenia Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego

…a gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do Nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na Moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi

(Łk 24,36-40)

Umiłowane w Chrystusie Panu Drogie Siostry!

Słowami z Ewangelii wg św. Łukasza pragnę w przededniu Świąt Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa zwrócić się do Was i do Waszych Wspólnot.

Obecne Święta Wielkanocne przebiegają zupełnie inaczej niż każdego roku. Naznaczone są doświadczeniem pandemii koronawirusa, a wraz z nią różnymi ograniczeniami, czasem bardzo dotkliwymi. Dziś wiele wspólnot zakonnych będzie przeżywać Święta jedynie za pośrednictwem mediów. Wszystko to sprzyja refleksji nad naszym życiem i powołaniem, nad naszą misją i naszym przemijaniem. Od nas zależy to, jak przeżyjemy ten czas Paschy Jezusa Chrystusa.

Życzę Wam głębokiej wiary w obecność Jezusa pośród nas. On przychodzi do nas, gdy rozmawiamy o tym wszystkim, co się wydarzyło i mówi do nas: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na Moje ręce
i nogi: to Ja jestem.
Jezus nigdy nas nie opuszcza, On zna nasze bóle i cierpienia. Powierzmy Mu więc nasze życie, nasze lęki i obawy, nasze troski i nadzieje.

Niech Maryja, Matka Zmartwychwstałego Chrystusa otacza Was miłością swego Niepokalanego Serca oraz wspiera w Waszej codzienności.

Z serca dziękuję Wam – Drogie Siostry – za Waszą obecność, za modlitwę, którą podejmujecie codziennie w Waszych domach, za chwile spędzone przed Najświętszym Sakramentem i za wszelkie piękne inicjatywy rodzące się w czasie epidemii. Są pośród Was siostry lekarki, pielęgniarki, które podejmują wysiłek na pierwszej linii frontu w szpitalach i ośrodkach zdrowia – szczególnie o Was pamiętam!

Z serca Wam błogosławię i dziękuję, że jesteście!

+ Jacek Kiciński CMF

Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

Wrocław, Wielkanoc 2020