Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie, w gmachu Konferencji Episkopatu Polski w dniach 5–7 kwietnia 2016 r. Tematem Zebrania było: „Miłosierni jak Ojciec”, w związku z przeżywanym Rokiem Miłosierdzia. Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Na początku Zebrania powitano M. Maksymilla Pliszkę w roli nowej Przewodniczącej Konferencji WPŻZZ oraz nowe członkinie Konferencji.

Antonina Kasjaniuk, konsultorka podsumowanie obchody Roku Życia Konsekrowanego (tekst na str. 11). Następnie Ks. Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie przedstawił stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

W drugim dniu spotkania Przełożone wysłuchały przedłożenia Ks. Tomasza Ślesika, sekretarza Przewodniczącego KEP o znaczeniu Chrztu Polski i przygotowaniach do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski – nasze dziś wiary i ewangelizacji. M. Petra Kowalczyk, konsultorka zaprezentowała temat: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, natomiast m. Krzysztofa Babraj, konsultorka przedstawiła Posługę Miłosierdzia Zgromadzeń w Polsce. Sesja popołudniowa poświęcona była sprawie ochrony nieletnich, głównym prelegentem był o. Adam Żak TJ. Przełożone podjęły dyskusję na przedstawiony temat.

W trzecim dniu bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski odprawił Mszę św. z homilią w kościele Miłosierdzia Bożego. Następnie przedstawił Przełożonym aktualne sprawy Kościoła.

Podczas Zebrania Plenarnego Matki Konsultorki i Sekretarka Generalna KWPŻZZ  przedstawiły bieżące sprawy Konferencji i Komisji oraz plany na najbliższą przyszłość.

Każdy dzień kończono wspólną modlitwą Nieszporów. Kolejne Zebranie Plenarne odbędzie się w Krakowie – Łagiewnikach, w dniach 11-13 października 2016.