Jasna Góra, 9-12 kwietnia 2002 – 105. Zebranie Plenarne Konferencji

Pierwszy dzień Zebrania miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przewodnicząca, M. Jolanta Olech, przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z trzyletniej pracy Konsulty. Działalność poszczególnych Komisji przedstawiły ich opiekunki, którymi są konsultorki. Teksty sprawozdań zamieszczamy poniżej. Następnie rozpoczęto wybory nowej Konsulty. O godz. 12.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej została odprawiona Msza święta, której przewodniczył J. E. Ks. Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Po południu był dalszy ciąg wyborów zakończony ogłoszeniem nowego składu Konsulty.

Kolejne dni były poświęcone Sympozjum nt. „Sakrament Pokuty i Pojednania w życiu siostry zakonnej”, w którym brały udział również siostry odpowiedzialne za formację w zgromadzeniach. Ponadto było zaproszonych kilka przedstawicielek klasztorów klauzurowych oraz przedstawicielki wszystkich nowych zgromadzeń zakonnych działających od niedawna na terenie Polski.

Na program Sympozjum składały się następujące tematy:

– Sakrament Pokuty i Pojednania w aspekcie teologii duchowości – O.Jerzy Gogola OCD

– Współczesne problemy wobec Sakramentu Pokuty i Pojednania – Ks.Tadeusz Hajduk SJ

– Rachunek sumienia codziennym przygotowaniem do Sakramentu Pokuty – Ks.Krzysztof Osuch SJ

– Oczekiwania osób konsekrowanych wobec kapłanów spowiedników – M. Danuta Wróbel, służka NMP (na podstawie ankiety)

– Spojrzenie spowiednika na spowiedź sióstr – materia spowiedzi (echo z drugiej strony kratek) – Ks. Tadeusz Hajduk SJ

– Kierownictwo duchowe w aspekcie Sakramentu Pokuty i Pojednania – Ks. Mieczysław Kożuch SJ

– Kształtowanie sumienia w życiu zakonnym na poszczególnych etapach formacji – Ks. Mieczysław Kożuch SJ.

Siostry miały możliwość refleksji nad tematami podczas pracy w grupach.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Konsultę WPŻZZ jako odpowiedź na oczekiwania sióstr na tę tematykę.