Jubileusz 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej

W Strachocinie odbyły się w niedzielę 17 września uroczystości jubileuszowe 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Mszy św. przewodniczył abp Adam Szal. W kazaniu uznał, że Rycerstwo jest skutecznym sposobem głoszenia Ewangelii i chwały Matki Bożej.

Metropolita przemyski przypomniał hasło, które głosił św. Maksymilian Maria Kolbe, mówiąc, że trzeba zdobyć cały świat dla Niepokalanej, aby Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi. – Dziękujemy św. Maksymilianowi za to, że dokonał rzeczy bardzo ważnej, która jest wyzwaniem dla nas: potrafił odczytywać znaki czasu. Widząc zagrożenia, które czyhają na wierzących, widząc spustoszenie, jakiego dokonują wobec ludzi wierzących członkowie masonerii i innych związków negatywnie nastawionych do Kościoła i Pana Boga, stworzył środek bardzo skuteczny, czyli Rycerstwo Niepokalanej.– mówił abp Szal. Kaznodzieja starał się odpowiedzieć na pytanie, co by było, gdyby dzisiaj żył św. Maksymilian? – Zapewne poruszałby się w internecie, posiadałby komórkę, miałby też wiele życzliwości wobec prasy, radia i telewizji katolickich, bo uważał, że te środki trzeba wykorzystywać, aby głosić Ewangelię – uznał abp Szal. – Zapewne pisałby sms-y o Ewangelii i zaczynał każde spotkanie od wezwania imienia Maryi i na pewno byłby kimś nowoczesnym w poszukiwaniu jak najbardziej skutecznych sposobów głoszenia Ewangelii – dodał. Metropolita przemyski zachęcał, aby naśladować św. Maksymiliana w jego bohaterstwie, jakim było „spalanie się dla Ewangelii”.

Podczas Mszy św. miał miejsce obrzęd posłania jednej z sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej na misje do Japonii. Uroczystość odbyła się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W tej samej parafii znajduje się tzw. Żeński Niepokalanów, czyli dom główny i dom formacyjny Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej – zgromadzenia założonego przez św. Maksymiliana Kolbego.

Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae – MI) założył 16 października 1917 r. w Rzymie św. Maksymilian Maria Kolbe. Jego istotą i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej. Ma ono cel apostolski – pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Rycerstwo Niepokalanej, przybierając różne formy działalności, liczy obecnie ok. 3 mln członków.

Za KAI