Podsumowanie Kongresu na temat duszpasterstwa powołań

Ponad 850 osób z całego świata, reprezentujących różne rodziny zakonne, uczestniczyło w Kongresie na temat duszpasterstwa powołań i życia konsekrowanego, zorganizowanym na rok przed Synodem, który  poświęcony będzie młodym w Kościele.

Nasze Zgromadzenie (Michalitów – przyp.red.) reprezentował Wikariusz Generalny ks. Rafał Kamiński. Od 1 do 3 grudnia w rzymskim Ateneo Pontificio „Regina Apostolorum”, pod hasłem „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,39), obradowano szukając odpowiedzi na wyzwania nowych czasów, w których radosne świadectwo życia osób konsekrowanych jest gwarantem pociągania młodych, gotowych także w obecnej dobie dać odpowiedź na powołanie do życia według rad ewangelicznych. Każde duszpasterstwo młodzieżowe musi się stawać powołaniowym, czyli takim które pomaga rozeznać swoje miejsce w życiu. Chodzi więc o tworzenie szeroko pojętej „kultury powołaniowej”.

Wśród prelegentów pierwszego dnia Kongresu znaleźli się: Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kard. João Braz de Aviz, sekretarz tego dykasterium Abp José Rodriguez Carballo, OFM, były generał Salezjanów Pascual Chávez Villanueva SDB oraz były generał Dominikanów Timothy Radcliffe, OP.

W sobotę poranną sesję wypełniło 7 świadectw pracy powołaniowej na różnych kontynentach. W każdym z nich przejawiała się potrzeba współpracy międzyzakonnej, wymiar ogólnoeklezjalny i kontekst kulturowy, w którym pełniona jest posługa. Na popołudniowe obrady złożyły się: dyskusja panelowa „Wezwani do życia konsekrowanego”, w której uczestniczyli zakonnicy i zakonnice pięciu zgromadzeń oraz  relacje dwóch kardynałów: Lorenzo Baldisseri, który zaprezentował temat: „Synod na temat młodzieży 2018 – prospektywy i oczekiwania” oraz Beniamino Stella omawiającego wskazania nowego „Ratio formationis sacerdotalis”.

W jedynej sesji ostatniego dnia refleksje skupiły się wokół tematu „Życie konsekrowane: horyzonty i nadzieje”.

Każdego dnia oprócz sesji plenarnych miała miejsce praca w grupach językowych. W polskiej grupie znalazło się 18 osób z różnych zgromadzeń. Każda z trzydziestu grup językowych oprócz dzielenia się doświadczeniami własnych rodzin zakonnych, miała za zadanie wypracować postulaty, które zostaną przesłane do Sekretariatu przyszłorocznego Synodu, który będzie obradował w Rzymie w 2018 roku.

Ks. Rafał Kamiński

Za Zyciekonsekrowane