Nowa Przełożona Generalna – Córek św. Franciszka Serafickiego

Obradująca w Sandomierzu, w Domu generalnym Zgromadzenia, XV. Kapituła generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, dnia 15 listopada 2019 roku, dokonała wyboru nowej Przełożonej generalnej oraz Zarządu Zgromadzenia na najbliższe 6 lat.

Przełożoną generalną została M. mgr lic. Katarzyna Victoria Kwiatkowska

W skład Zarządu  weszły:

  1. S. mgr Urszula Maria Kuźnia – wikaria generalna
  2. S. dr Jadwiga Daniela Chwałek – radna generalna
  3. S. mgr Marzena Maria Wągrodzka – radna generalna
  4. S. mgr lic. Halina Klara Radczak – radna generalna

Obrady Kapituły potrwają jeszcze do jutra. Kapituła pochyli się jeszcze nad wnioskami, które wpłynęły na obrady Kapituły z całego Zgromadzenia, a dotyczą świadectwa życia zakonnego, duchowości, charyzmatu i działalności apostolskiej Zgromadzenia. Kapituła podejmie stosowne uchwały, a nowy Zarząd będzie je wprowadzał w życie i realizował.

                                                                        s. Klara Radczak – sekretarka generalna