Odbyła się sesja szkoleniowa Sióstr Ekonomek

W dniach 30-31 maja 2017 r. odbyła się w siedzibie Caritas Polska przy ul. Okopowej 55,
w Warszawie Sesja szkoleniowa dla Sióstr ekonomek generalnych i prowincjalnych, zorganizowana przez Komisję Prawno-Administracyjną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. W Sesji wzięło udział 136 sióstr, na czele z opiekunką Komisji z ramienia Konsulty – M. Antoniną Kasjaniuk.

Spotkanie Sióstr Ekonomek 2017
W odpowiedzi na aktualne potrzeby Sióstr ekonomek eksperci z różnych dziedzin przedstawili następujące tematy:

  • polityka rachunkowości w jednostkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne
  • podatek VAT i dochodowy dla kościelnych osób prawnych
  • Jednolity Plik Kontrolny – zakres obowiązku dla kościelnych osób prawnych
  • podstawowe zagadnienia dotyczące umów cywilnoprawnych, warunki ważności, obrona przed nieuczciwymi sprzedawcami, firmami, prawa konsumenta
  • bezpieczeństwo w sieci
  • ubezpieczenia duchownych

Podczas Sesji była możliwość indywidualnych konsultacji z pracownikami I oddziału ZUS w Warszawie w sprawach ubezpieczeń.

Uczestniczki wyrażały wdzięczność za zorganizowanie szkolenia, zaproszenie kompetentnych prelegentów oraz za możliwość wzajemnego ubogacenia się.