Przekazanie Akt z procesu Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka Założyciela Sióstr Terezjanek

Przekazanie Akt z procesu Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950) do Kongregacji Spraw Świętych Rzym, 27 października 2016 r.

Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek, w czasie swej posługi pasterskiej na Wołyniu, wypowiedział znamienne słowa, które w dniu dzisiejszym wracają do nas jako jego świadectwo życia:  „Świętym jest każdy, kto spełni obowiązek swój na ziemi i będzie blisko Pana.” Dzień 27 października br. zapisał się w kalendarzu Kościoła Powszechnego wyjątkowym wydarzeniem.  Zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Akta procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka, biskupa diecezji łuckiej na Wołyniu oraz Założyciela  Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zgromadzone na etapie diecezjalnym w diecezji Toruńskiej (Proces zakończono 04 wrześni br., zgromadzono 10,5 tys. stron Archetypu ).

Na umówione wcześniej spotkanie o godz. 9.30 do Kongregacji udała się s. Lucyna Lubińska – Przełożona Generalna Zgromadzenia, s. Hiacynta Augustynowicz – postulator sprawy na etapie rzymskim oraz ekonomka Zgromadzenia – s. Regina Stadnik.

Od dnia 27 października br. otwiera się nowy etap w sprawie beatyfikacyjnej, zwany etapem rzymskim. Przekazane akta będą w dalszej kolejności studiowane i na ich podstawie napisane Positio.  Mamy głębokie przekonanie, że przywołane słowa Sługi Bożego w całej pełni znalazły   swoje wypełnienie w życiu i działalności bpa Szelążka, który spełniał odpowiedzialnie i z oddaniem obowiązek swój na ziemi i sercem całkowicie przylgnął do Boskiego Mistrza.

s. Hiacynta Bożena Augustynowicz CST

Za Terezjanki