Inauguracja Roku Jubileuszowego 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej

Już jutro – 8 września 2016 r. – rozpoczną się obchody roku jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi (1717-2017). Miało to miejsce 8 września 1717 roku. Korony przesłał papież Klemens XI. Było to pierwsze w świecie takie wydarzenie poza Rzymem.

Uroczysta Msza św. zostanie odprawiona w czwartek, 8 września o godz. 19.00 w bazylice jasnogórskiej, a przewodniczyć jej będzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Eucharystię poprzedzi procesja o godz. 18.30. O godz. 21.00 Apel Jasnogórski poprowadzi także abp Stanisław Gądecki.

W roku 1717, na uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej koronami papieża Klemensa XI przybyło ok. 200 tysięcy pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. Uroczystość stała się ogólnonarodową manifestacją wiary. Na Jasnej Górze zgromadzili się przedstawiciele wszystkich warstw społecznych – począwszy od dostojników państwowych, a skończywszy na ubogich.

Przygotowaniem do uczczenia 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu jest akcja „Żywa Korona Maryi”, która rozpocznie się 8 września 2016 r. „Dziś pragniemy ukoronować Maryję już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem. Św. Ireneusz mówił: ‚Chwałą Boga [jest] żyjący człowiek’. Aby tak się stało, potrzeba nam nawrócenia. Dlatego też chcemy złożyć Maryi nasze duchowe dary – to one najbardziej ukazują, czy Maryja króluje w naszym życiu. Pragniemy być ‚Żywą Koroną Maryi’ – informuje o. Tomasz Tlałka, paulin, jeden z organizatorów akcji – Pragniemy bardzo gorąco zachęcić do nowej koronacji Maryi przez ukoronowanie Jej naszymi staraniami o nawrócenie. Rozpoczniemy 8.09.2016, tak, aby przez cały rok zbierać duchowe dary dla Maryi, które przyczynią się do przemiany naszego życia” – więcej informacji: www.koronamaryi.pl

Obchody jubileuszu potrwają do 8 września 2017 r.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn

Za: www.jasnagora.com