Siostry Pielęgniarki na Jasnej Górze

Dni Skupienia Sióstr Pielęgniarek rozpoczęły się dziś tj. we wtorek, 6 września na Jasnej Górze. Trzydniowe spotkanie przebiega pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni – siostra zakonna jako świadek miłosierdzia”.

„Czerpiemy od Matki Bożej, żeby być jak matka przy łóżku chorego, żeby też wzajemnie się integrować, bo są siostry z różnych zgromadzeń, pełnią różne funkcje przy chorych w domach pomocy, w szpitalach, w ośrodkach zdrowia – mówi s. Kinga ze zgromadzenia sióstr albertynek, posługujących ubogim – I to też służy takiej integracji, pogłębieniu swego życia duchowego, a przede wszystkim zaczerpnięcia tej siły od Matki Bożej. Ona była pod krzyżem, Ona piastowała swojego Syna, Ona najlepiej rozumie ból i cierpienie drugiego człowieka. Myślę, że idziemy do samego źródła, żeby z tego źródła czerpać i potem dalej nieść tę misję, pracę, służbę dostrzeżenia samego Pana Jezusa w chorych i w cierpiących”.

W programie zaplanowano tradycyjnie cykl konferencji, które dotyczą nie tylko formacji duchowej, ale także zagadnień medycznych związanych z zawodem pielęgniarki. W tym roku podjęty zostanie m.in. temat uzależnień. W Dniach Skupienia uczestniczą siostry zakonne z różnych zgromadzeń z całej Polski.

„My tak samo jak inne pielęgniarki musimy stale podnosić swoje kwalifikacje, uczęszczamy na różne kursy, szkolenia, także musimy kończyć studia, specjalizacje, więc pod tym względem nic nas nie omija, musimy tak jak każda inna pielęgniarka zdobywać licencjat, magistra, wszystkie specjalizacje” – mówi s. Kinga.

S. Kinga na co dzień posługuje w Poraju, w Domu Pomocy Społecznej. „To jest dla mnie jak gdyby drugie powołanie. Jedno powołanie to do służby Bożej, a drugie powołanie jako pielęgniarka. Ja się w ten sposób realizuję, mam możliwość dotykać Pana Jezusa, Jego ran właśnie w człowieku, który nic nie znaczy. Czasami trzeba być głosem sumienia w tym świecie, żeby oni byli bardziej słyszani, żeby za nich przemawiać, zastępować im w pewnym sensie rodzinę, matkę, kogoś, kto zaopiekuje się od tej strony fizycznej, ale również tej emocjonalnej” – podkreśla s. Kinga.

We wtorek, Mszy św. odprawionej o godz. 13.30 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diec. kaliskiej. Biskup Buzun wskazał, że siostry pełnią wobec chorych „posługę samarytańską”. „Niech ten czas przebywania na Jasnej Górze, będzie czasem duchowego odrodzenia, nabrania sił” – życzył siostrom W homilii   bp Łukasz Buzun przypomniał, że siostry pielęgniarki są świadkami miłości, miłosierdzia Boga. „Świat byłby naprawdę ogromną pustynią, gdyby nie było jasnych świadków obecności Chrystusa” – podkreślił. „I dzisiaj niech to nasze spotkanie, ta refleksja przed obliczem Matki Bożej odradza w nas bogactwo wiary, nadziei i miłości, poszerza nasze serce (…)”.

Coroczne jesienne spotkanie pielęgniarek organizuje na Jasnej Górze Komisja Służb Medycznych przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Na spotkaniu obecna jest s. Radosława Podgórska, opiekunka sekcji Sióstr Pielęgniarek z ramienia Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

o. Stanisław Tomoń

Za Jasna Góra