Sprawozdanie z pracy Komisji Wychowania i Nauczania za rok 2000

Przez ten rok zorganizowałyśmy dwa zebrania i dwie równoległe sesje dla sióstr nauczycielek oraz wychowawczyń burs i internatów.
Obie sesje miały miejsce w Otwocku w dniach 22-24 września.
Temat pierwszej sesji: „Edukacja medialna” czyli jak wychować do dojrzałego uczestnictwa w kulturze medialnej:

  • wizualne prezentacje nauczanych treści,
  • elementy języka mediów wizualnych,
  • oddziaływanie reklamy a jej odbiorca.

Zajęcia prowadzone były w sposób warsztatowy. Metody dość niekonwencjonalne. Po pierwszych ćwiczeniach już nastąpiła dość duża integracja uczestniczących. Jest to cenne, że grono było międzyzakonne – tym większe wzajemne ubogacenie.
Wizualne prezentacje nauczanych treści – jak wykorzystać ilustracje w pracy z dziećmi i młodzieżą np. na katechezie, w świetlicy, na języku polskim czy obcym… Pamiętajmy, że współczesna młodzież i dzieci to pokolenie wychowane na obrazie i obraz do nich przemawia najłatwiej – jakie mają skojarzenia, jak interpretują – to jest wskaźnikiem tego czym żyją, jakimi wartościami, w ten sposób następuje przepływ podświadomych informacji.

Elementy języka mediów wizualnych – dlaczego szata graficzna jest tak ważna? Dlaczego reklamy i największe ilustracje sensacyjne są zamieszczane po prawej stronie? Człowiek ma taką strukturę psychologiczną, że to co jest po prawej stronie najbardziej zapamiętuje, to pozostawia ślad najmocniejszy w świadomości. O tym warto wiedzieć i bardzo świadomie ukazywać i tłumaczyć młodym: „Jak jesteśmy manipulowani i osaczani przez media”. Jak uczyć mądrego wyboru czasopism, gazet codziennych, programów telewizyjnych – co jest wartościowe, a co niszczy wartość ludzką.
Odbiór radia i telewizji jest bardzo bierny, natomiast gazety są uważane za bardziej wiarygodne dlatego mocniej wpływają na podświadomość.

Oddziaływanie reklamy a jej odbiorca – atrakcyjny świat grzechu, fikcji a świat realny to świat trudu i zmagań ze złem i łatwizną. Wybór jest trudny, ale ważny.
Na czym polega dobra reklama? Oglądając reklamy trzeba sobie stawiać pytania:
Kto to proponuje?
Kto za to płaci?
Kto za tym stoi?
Czy to co proponują jest wiarygodne?
Do kogo reklama jest adresowana?
Gdzie i kiedy jest prezentowana?
Między którymi programami?

Temat drugiej sesji: „Drama w katechezie” – tu zostały poruszone zagadnienia

  • technika dramy,
  • drama jako metoda pracy z Pismem św., tekstami literackimi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w realizacji treści programowych.

W naszych czasach drama jest coraz częstszym narzędziem w rękach nauczyciela i wychowawcy.
Obie sesje były dobre, udane. Siostry były zainteresowane ale problemy były natury liczbowej i finansowej. W sumie w obu sesjach wzięło udział 59 Sióstr.

***

Na przyszłość planujemy zorganizować dzień skupienia dla Sióstr nauczycielek, katechetek, opiekunek świetlic, przedszkolanek z okolic Warszawy z prelekcjami na tematy wychowania religijnego. Już wcześniej były takie plany ale nie doszły do skutku. Myślimy też, że uda nam się plan rozpowszechnienia poprzez prasę dla nauczycieli i wychowawców opracowanego już wcześniej programu wychowawczego dla szkół katolickich.

m. Macieja Kudłacz