V DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 2 lutego 2001 – relacja z obchodów w niektórych diecezjach

W całym Kościele obchodzimy dzisiaj szczególne „ofertorium”, w którym osoby konsekrowane ( mężczyźni i kobiety ) –  odnawiają duchowo ofiarę z siebie samych.

Jan Paweł II

W Polsce było to święto niemal 40 tys. osób. W każdej diecezji osoby konsekrowane spotkały się tego dnia na wspólnej Mszy św., podczas której odnowiły śluby

Archidiecezja warszawska

Mszę św. w archikatedrze św. Jana celebrował ks. Prymas, a homilię wygłosił dominikanin o. Ryszard Bosakowski. Podkreślił w niej, że Maryja jest dla osób konsekrowanych wzorem, jak złączywszy się z ofiarą Chrystusa obumrzeć, by dalej żyć; przywołał też przykłady świętych, zwłaszcza ostatnich czasów. Do symboliki światła nawiązał na zakończenie Mszy kard. Glemp: „Życie konsekrowane jest przyjęciem światła. Przykład waszego życia powinien ukazywać, jak piękny jest Chrystus i jak piękny jest Kościół”. Ksiądz Prymas zaapelował, by zebrani byli zawsze tą światłością. „Niech każda osoba konsekrowana przyczynia się do wzrostu jasności Kościoła na świecie” – dodał.

W archidiecezji warszawskiej działają 34 zakony i zgromadzenia męskie oraz 73 zakony i zgromadzenia żeńskie. Archidiecezja ma 2,5 tys. zakonnic i ponad tysiąc zakonników (księży, braci i alumnów). Na ponad tysiąc księży ok. 450 to zakonnicy.

Archidiecezja krakowska

„Zakonny habit jest dziś znakiem nadziei, ale i wyrzutem sumienia dla świata – mówił krakowski biskup pomocniczy Jan Szkodoń do kilkuset zakonników i zakonnic z archidiecezji zgromadzonych w bazylice mariackiej w Dniu Życia Konsekrowanego 2 lutego. „Na początku wieku wybieramy na nowo Chrystusa jako Światło” – podkreślał bp Szkodoń, który przypomniał, iż troska o powołania jest jednym z głównych zadań programu duszpasterskiego Kościoła krakowskiego na rok 2001.

Bp Szkodoń wyraził osobom konsekrowanym podziękowanie: „wielkie „Bóg zapłać” za waszą służbę i oddanie Bogu. Niech to podziękowanie dotrze do wszystkich klasztorów naszej archidiecezji!” – mówił hierarcha. Nawiązując do listu apostolskiego Novo millennio ineunte podkreślił, iż dzisiejszy świat prosi o Boga, choć często robi to nieświadomie.

Ta prośba ukryta jest nawet we wrogości czy obojętności wobec Kościoła – zauważył kaznodzieja. Habit zakonny jest znakiem, że „Pan Bóg godny jest tego, by oddać Mu się całkowicie”. Biskup wezwał rodziców i dziadków do modlitwy w intencji najmłodszego pokolenia. „Proście, aby wasze dzieci i wnuki były otwarte na głos powołania” – nawoływał. Dodał, że całkowite oddanie się Bogu jest aktem odwagi wobec świata, dla którego osoba konsekrowana jest znakiem sprzeciwu. „Otwórzcie się na miłość! Niech nasza wspólna modlitwa odnowi w nas wiarę w obecność Chrystusa w codzienności, nawet wśród buntu, zniechęcenia czy lęku” – mówił biskup do zgromadzonych w świątyni zakonników i zakonnic.

Do bazyliki mariackiej przybyli przedstawiciele wspólnot zakonnych z Krakowa. Wśród nich wyróżniała się kilkunastoosobowa grupa karmelitanek. Osoby konsekrowane zebrane w świątyni odnowiły śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przed uroczystością rozprowadzane były świece Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Dochód z ich sprzedaży zasili konto Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zostanie przeznaczony na dożywienie dzieci najuboższych rodzin archidiecezji krakowskiej.

W Kościele krakowskim istnieją 23 zgromadzenia męskie i 75 żeńskich. Do najstarszych należą sprowadzone 900 lat temu na ul. Grodzką klaryski, opactwo cystersów w Mogile i benedyktynów w Tyńcu. Jednym z najmłodszych zgromadzeń w archidiecezji jest założona przez bp. Wacława Świerzawskiego wspólnota jadwiżanek wawelskich – sióstr, których misją jest przygotowanie dorosłych do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Archidiecezja wrocławska

Mszy św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela przewodniczył metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz. W Eucharystii uczestniczyli również wrocławscy biskupi pomocniczy: Edward Janiak i Jan Tyrawa oraz biskup senior Józef Pazdur. W homilii salwatorianin ks. Marek Pączka mówił o przestrzeganiu prawa zakonnego. Zauważył m.in., że w dzisiejszym świecie stawia się na pierwszym miejscu wolność, a nie prawdę.

Arcybiskup wrocławski zaapelował do przełożonych zakonów i przedstawicieli męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych o szczególną dbałość w odprawianiu ćwiczeń ascetycznych. Mówił także o potrzebie współpracy z łaską Bożą „Nie wolno być ospałym. Aktywność musi być przewodnikiem, musi zachęcać was do kontemplacji” – zwracał się do zgromadzeń zakonnych.

Przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i diecezjalnego Seminarium Duchownego złożyli Księdzu Kardynałowi życzenia z okazji przypadającej również dzisiaj 25. rocznicy ingresu do katedry wrocławskiej.

Na terenie archidiecezji wrocławskiej pracuje obecnie 340 kapłanów i 65 braci oraz ponad 1300 sióstr zakonnych. Działają oni w 49 męskich i 124 żeńskich domach klasztornych.

Archidiecezja katowicka

W katowickiej katedrze spotkało się ponad tysiąc zakonników i zakonnic z archidiecezji katowickiej pod przewodnictwem metropolity górnośląskiego abpa Damiana Zimonia. Na co dzień pomagają ubogim, modlą się za potrzebujących, prowadzą studia naukowe lub wykonują najprostsze prace.

W ponad stu domach znajdujących się w archidiecezji katowickiej mieszka blisko tysiąc sióstr zakonnych z ponad 20 zgromadzeń zakonnych. Większość z nich to zakony czynne, czyli zaangażowane w różne formy apostolstwa i pracy charytatywnej. Najliczniejsze to służebniczki śląskie i boromeuszki. Do wspólnot kontemplacyjnych należą katowickie karmelitanki oraz mieszkające od niedawna w Rybniku wizytki. W archidiecezji działa też osiem zakonów męskich. Należy do nich ok. 50 ojców i braci. Największym zakonem męskim w archidiecezji są franciszkanie, którzy w Katowicach-Panewnikach mają swój dom prowincjalny i seminarium duchowne. Do kilku wspólnot instytutów świeckich działających na terenie archidiecezji należy prawie sto osób.

Archidiecezja łódzka

Tłumy wiernych zjawiły się w łódzkiej katedrze. Arcybiskup Władysław Ziółek podkreślił, że po świętowaniu Roku Jubileuszowego przyszedł czas na stawianie sobie pytań: „Co dalej? Jaki będzie następny krok? Jakie zadania zostaną nam wytyczone?” Przypominał, że właśnie osoby konsekrowane powinny w pierwszym rzędzie stawiać takie pytania i szukać na nie odpowiedzi. Do takiej aktywności i zaangażowania zachęca wszystkich Ojciec Święty w swoim ostatnim liście ( powiedział arcybiskup.

Archidiecezja lubelska

Niesienie nadziei i Bożej radości, wypatrywanie Bożego światła wśród współczesnych przypływów neopogaństwa – to zdaniem abpa Józefa Życińskiego dzisiejsze zadanie dla osób konsekrowanych. Metropolita lubelski powiedział m.in.: „Aby osoby konsekrowane dawały czytelne świadectwo, powinny być „ludźmi otwartych oczu” i poszukiwać Bożego światła. Trzeba sławić Boga całym swoim życiem – podkreślił metropolita – mówić o Nim bez słów swoją dobrocią, uśmiechem i poświęceniem dla bliźnich. To jest – jego zdaniem ( styl, którego od osób konsekrowanych oczekuje Kościół. Abp Życiński podkreślił, jak ważne w życiu osób konsekrowanych jest zachowanie i pielęgnowanie nadziei. Wśród osób, które poświęciły się Bogu, można spotkać środowiska, w których widać nie dominację Dobrej Nowiny, ale jakiejś prywatnej politologii, gdzie zamiast „światła na oświecenie pogan” jest zgorszenie, tropienie wroga i gromienie podejrzanych o pogaństwo – mówił lubelski metropolita. Zdaniem abp. Życińskiego takim czytelnym znakiem Bożego światła była Matka Teresa z Kalkuty, która bez moralizatorstwa i gromienia zbierała z ulicy konających i chorych bez względu na to, kim byli.

Archidiecezja poznańska

Do odpowiadania na potrzeby współczesnego świata wezwał zakonników i zakonnice metropolita poznański abp Juliusz Paetz, który w bazylice archikatedralnej w Poznaniu przewodniczył diecezjalnym obchodom Dnia Życia Konsekrowanego. W liczącej ponad półtora miliona wiernych archidiecezji poznańskiej pracuje prawie dwa tysiące zakonników i zakonnic.

„Charyzmat waszego życia wymaga nieustannej konfrontacji z potrzebami współczesnego Kościoła i wspólnot, do których idziecie z posługą Ewangelii. Nie chodzi tu o zmianę istoty charyzmatu, ale o zmianę sposobów i dróg jego realizacji” ( powiedział abp Paetz. Podziękował też członkom wspólnot zakonnych za ich codzienną modlitwę, która ( jak podkreślił ( „w sposób tajemniczy przyprowadzać będzie ludzi oddalonych i oziębłych do Chrystusa”.

W najstarszej w Polsce katedrze modliło się kilkuset zakonników i zakonnic z całej archidiecezji poznańskiej. Był wśród nich m.in. przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Tadeusz Winnicki. Uczestnicy złożyli też życzenia obchodzącemu 2 lutego swoje 66. urodziny abp. Juliuszowi Paetzowi.

Diecezja bielsko-żywiecka

Blisko 200 sióstr zakonnych ze zgromadzeń działających na terenie diecezji zgromadziło się 2 lutego w bielskiej katedrze pw. św. Mikołaja, by uczcić Dzień Życia Konsekrowanego. Mszę świętą w ich intencji sprawował biskup pomocniczy Janusz Zimniak w asyście dziesięciu kapłanów diecezjalnych i zakonnych. „Mówicie ludziom o Bogu poprzez strój zewnętrzny, ale przede wszystkim poprzez swoje życie wspólnotowe w posłuszeństwie i czystości, przepełnione pracą i modlitwą” – powiedział w homilii bp Zimniak. Porównał osoby konsekrowane do ewangelicznych postaci – Symeona i Anny, którzy pełni pobożności i prawości służyli Bogu postem oraz modlitwą. Bycie widzialnym znakiem Boga dla współczesnego świata i prowadzenie ludzi do Niego, taki jest ( zdaniem bp Zimiaka ( cel życia zakonnego.

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej istnieje blisko 80 domów zakonnych, należących do 27 żeńskich i 14 męskich zgromadzeń. Księża zakonni prowadzą 17 parafii.

Diecezja ełcka

Obchodom Dnia Życia Konsekrowanego w Ełku przewodniczył ordynariusz, bp Edward Samsel, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego. W homilii przypomniał, że zwłaszcza w pierwotnym Kościele święto Ofiarowania Pańskiego miało bardzo dużą rangę, zbliżoną do świąt Wielkanocy. Nawiązując do papieskiego dokumentu Vita consecrata szczególnie zaakcentował ewangeliczny radykalizm głoszony przez Chrystusa. Właśnie wspólnoty życia konsekrowanego odpowiedziały na to Chrystusowe orędzie i ten ewangeliczny radykalizm głoszą na co dzień dzisiejszemu zlaicyzowanemu światu.

Diecezja kaliska

Mszę św. w intencji męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych odprawił z okazji Dnia Życia Konsekrowanego w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu miejscowy biskup Stanisław Napierała.

W katedrze zgromadziło się kilkaset sióstr zakonnych oraz przedstawicieli męskich zgromadzeń zakonnych. „Dzisiaj wasz wielki dzień ( mówił bp Napierała ( za wezwaniem Papieża podążacie w duchowej pielgrzymce, ażeby spotkać się z Jezusem Chrystusem”.

W diecezji kaliskiej istnieje 19 zakonów i zgromadzeń męskich, które skupiają ok. 80 zakonników. Zajmują się oni głównie pracą duszpasterską, niektóre zgromadzenia prowadzą zakłady opiekuńczo-wychowawcze lud domy rekolekcyjne. Do 50 wspólnot zgromadzeń żeńskich w diecezji kaliskiej (wśród nich są 4 klasztory kontemplacyjne) należą 522 siostry.

Diecezja kielecka

„W osobach konsekrowanych Bóg oddaje ludziom i światu ofiarowane posłuszeństwo, ubóstwo oraz miłość uzbrojoną w czystość” – mówił w dniu życia konsekrowanego biskup kielecki Kazimierz Ryczan. Do bazyliki katedralnej w Kielcach przybyli 2 lutego liczni zakonnicy i zakonnice. Wszyscy dostali od biskupa ewangeliarze.

W homilii, wskazując na posługę zakonnic i zakonników, hierarcha zauważył, że niepełnosprawni, ubodzy, bezdomni, zagubione dziewczyny, dzieci porzucone i śmiertelnie chorzy błogosławią rękę, która Bogu poświęciła swoje życie – mówił bp Ryczan. Dodał, że osoby konsekrowane, habity w kościołach i na ulicach „dodają ciepła naszym miastom”. Wszyscy wiedzą, że osoba w habicie nie ukradnie, nie pobije, nie okaleczy; nie boi się jej niewierzący ani dziecko – zauważył kielecki biskup.

W diecezji kieleckiej jest 12 męskich domów zakonnych i 28 żeńskich. Najwięcej, po 2, mają pijarzy i salezjanie, oraz po 6 siostry niepokalanki, sercanki i służebniczki starowiejskie. Najstarszym klasztorem (z 1140 r.) jest archiopactwo cystersów w Jędrzejowie. Wśród zakonnic znajdują się także siostry z Filipin, Ukrainy i Włoch.

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

Mszę św. a okazji Dnia Życia Konsekrowanego w koszalińskiej katedrze odprawił bp pomocniczy Paweł Cieślik. Do Koszalina przybyły delegatki 14 zgromadzeń żeńskich. Zgromadzenia męskie najliczniej reprezentowali franciszkanie i bracia szkolni.

„Najwcześniej rozpoznali Mesjasza ci, którzy Go oczekiwali ze szczerą wiarą ( starzec Symeon i Anna, przedstawiciele wiernego, szczerego, pobożnego i prostego ludu. Tacy później będą gromadzić się wokół Jezusa, będą chodzić za Nim i wyznawać wiarę w Niego. Tak będzie się powiększała i rosła wielka rodzina osób prowadzących życie konsekrowane” – powiedział w homilii bp Cieślik. Podkreślił, że „szczególnym wyrazem tej prostoty i szczerości, jest życie ofiarowane Bogu poprzez realizowanie w świecie rad ewangelicznych”.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej działa 20 czynnych zgromadzeń żeńskich (36 domów z 228 siostrami) i 13 męskich (23 domy, w których mieszka 112 ojców i 10 braci). Na terenie diecezji, w Słupsku, znajduje się również klasztor klauzurowy sióstr klarysek (85 sióstr). Spośród instytutów świeckich, w dwóch domach sióstr szensztackich w Koszalinie mieszka 8 zakonnic.

W diecezji są także stowarzyszenia wiernych, które współpracują z instytutami życia konsekrowanego, np. siostry ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, pracujące w Lipiu, Czarnem, Koszalinie i Wałczu W sumie jest ich 23. Poza tym przy większości parafii w diecezji istnieją grupy modlitewne takie jak: Czciciele Miłosierdzia Bożego, Żywy Różaniec, Czciciele Dusz Czyśćcowych, Rycerstwo Niepokalanej, oazy młodzieżowe, schole i parafialne grupy „Caritas”.

Diecezja płocka

Główne obchody Dnia Życia Konsekrowanego w diecezji odbyły się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, gdzie po raz pierwszy św. Faustynie objawił się Jezus Miłosierny.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. kan. dr Zdzisław Konarzewski – diecezjalny duszpasterz osób konsekrowanych. W homilii powiedział, że największym wrogiem duchowości i pracy zakonnej jest brak gorliwości. „To, czym dziś możemy wyrządzić największą krzywdę Kościołowi, jest nasza przeciętność i bylejakość” – powiedział ks. Konarzewski.

Na terenie tej diecezji działa 6 męskich zgromadzeń zakonnych: franciszkanie, franciszkanie konwentualni, kapucyni, karmelici, pasjoniści i salezjanie. Ich placówki to zwykle niewielkie, kilkuosobowe wspólnoty, obsługujące parafie. Wyjątek stanowią salezjanie (najliczniejsi na terenie diecezji), którzy w Czerwińsku mają dom formacyjny dla aspirantatu i nowicjatu. Niektóre ze zgromadzeń realizują na terenie diecezji swoje specyficzne charyzmaty: kapucyni w Zakroczymiu utworzyli znany w całej Polsce ośrodek duszpasterstwa trzeźwości, zaś płocka parafia św. Stanisława Kostki, „Stanisławówka”, prowadzona przez salezjanów jest znana jako prężny ośrodek duszpasterstwa młodzieży.

Zgromadzeń żeńskich jest 11. Są to: albertynki, benedyktynki, honoratki, kapucynki, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, misjonarki św. Rodziny, pasjonistki, pasjonistki rzymskie, służki, szarytki i wspomożycielki dusz czyśćcowych. Zgromadzenia żeńskie zajmują się przede wszystkim katechizacją dzieci i młodzieży, jak również pracą charytatywną oraz prowadzeniem przedszkoli i zakładów opiekuńczych. Pośród nich są dwa zakony kontemplacyjne: benedyktynki oraz kapucynki. Największym zgromadzeniem jest Zgromadznie Sióstr Pasjonistek, założone w Płocku przed 77 laty przez bł. abp. Antoniego Nowowiejskiego.

Diecezja radomska

O znaczeniu zakonów w historii świata mówił w Radomiu bp Jan Chrapek. Biskup radomski podkreślił, że poprzez benedyktyński charyzmat Chrystus odkupił całą europejską cywilizację i kulturę. Benedyktyni zwrócili uwagę na rolę ludzkiej pracy, która uzyskuje szczególny wymiar zbawczy, kiedy jest uskrzydlona modlitwą. Podkreślił też zasługi jezuitów, którzy „tchnęli charyzmat w uniwersytety i szkoły”, oraz ożywienie przez pallotynów apostolstwa świeckich. Natomiast dzięki franciszkańskiemu charyzmatowi duch Kościoła jest ciągle odnawiany i wzmacniany. Bp Chrapek zwrócił też uwagę, iż każda diecezja stara się, aby na jej terenie znajdowały się wspólnoty kontemplacyjne. „Są one ogniskami ciągłej modlitwy” – powiedział bp Chrapek dodając, że „każdy zakon to piękny kwiat w ogrodzie diecezjalnego Kościoła”.

W diecezji radomskiej pracuje 26 zgromadzeń, które dysponują 64 domami zakonnymi. Ogółem liczba sióstr wynosi 427, z czego 409 jest w zgromadzeniach czynnych i 18 w klauzurowym klasztorze sióstr klarysek w Skaryszewie koło Radomia. W Mariówce znajduje się Dom Generalny służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalnej. Na terenie diecezji znajduje się również 14 męskich domów zakonnych, a w nich ok. 80 zakonników.

Diecezja tarnowska

2 lutego, biskup tarnowski Wiktor Skworc przewodniczył w Tarnowie diecezjalnym obchodom Dnia Życia Konsekrowanego. We Mszy św. w bazylice katedralnej w Tarnowie wzięli udział przedstawiciele męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, których domy znajdują się na terenie tej diecezji.

W homilii bp Skworc mówił do zakonnic i zakonników, by w swojej misji nie zrażali się codziennymi trudnościami i niekiedy brakiem zrozumienia ich powołania. „Niemało jest przecież dzisiaj ludzi, nawet wśród chrześcijan, katolików, którzy uważają, że wasze życie nie ma większego sensu, bo jest pozbawione ziemskiego prestiżu i dobrobytu. Nie brakuje takich, którzy wybór życia konsekrowanego traktują jako marnotrawienie ludzkich zdolności i energii. Tym, wszystkim trzeba jasno powiedzieć: osoby konsekrowane są ozdobą świata. Jesteście ozdobą, gdyż przechowujecie wartości, których nie znajdzie się w świecie wypełnionym materializmem i duchem konsumpcyjnym” – mówił bp Skworc do zakonników i zakonnic.

Osoby konsekrowane – zdaniem hierarchy – są także ozdobą Kościoła, w którego misję włączają się i wzbogacają ją przez pracę, modlitwę i pokutę. Wyraził tez wdzięczność za posługę, jaką siostry i bracia zakonni pełnią w parafiach, szkołach, szpitalach, hospicjach i domach opieki znajdujących się na terenie diecezji tarnowskiej.

Zdaniem bp. Skworca, najlepszym i najbardziej przekonującym sposobem manifestowania wiary przez osoby konsekrowane jest upodobnienie się do Chrystusa, przejawiające się w życiu ubogim, czystym i posłusznym. Podkreślił też, że zakonnicy i zakonnice nie mogą jednak ograniczać się tylko do wiary związanej z pierwszym przyjściem na świat Zbawiciela. „Konieczne jest spojrzenie w przyszłość i związana z tym żywa wiara w ponowne przyjście na ziemię naszego Pana. Powinniście żyć pragnieniem spotkania z Jezusem” – mówił kaznodzieja.
Bp Skworc apelował do osób konsekrowanych, by były wrażliwe na natchnienia Ducha Świętego, prosiły o obfitość Jego darów i łaskę dobrego ich wykorzystania. „Duch Święty ukształtuje was na podobieństwo Chrystusa, a wtedy wasze życie będzie się stawać dla świata i współczesnego człowieka odblaskiem Bożej miłości. Tego blasku bardzo potrzebuje dzisiejszy świat i człowiek. Możecie i powinniście być czytelnym znakiem wiary w Jezusa – jedynego Zbawiciela człowieka” – powiedział hierarcha nawiązując do deklaracji „Dominus Iesus”.

Ordynariusz tarnowski życzył osobom konsekrowanym, by nie rozstawali się z tym co święte: z modlitwą, życiem sakramentalnym i rozważaniem Słowa Bożego. „Troska o świętość niech stanie się fundamentalną troską Waszego życia. Wzrastajcie w osobistej zażyłości z Bogiem, w osobistej świętości” – apelował.

Na terenie diecezji tarnowskiej żyje i pracuje blisko 1,4 tys. braci i sióstr zakonnych. Obecnych jest 12 męskich zgromadzeń zakonnych, które mają łącznie 20 domów. Największym męskim zgromadzeniem są redemptoryści, którzy w Tuchowie prowadzą seminarium duchowne, a w Lubaszowej nowicjat zakonu. Diecezja tarnowska bogata jest również w żeńskie instytuty życia konsekrowanego. Jest ich obecnie blisko 40 i mają ponad 160 domów. Mieszka w nich 1150 sióstr. Najliczniejsze są siostry służebniczki dębickie, które mają 36 domów, a w Dębicy mają swój dom generalny. Najwięcej placówek jednak mają służebniczki starowiejskie – 44. W diecezji tarnowskiej znajdują się trzy zakony kontemplacyjne: klaryski w Starym Sączu, bernardynki w Zakliczynie i karmelitanki bose w Tarnowie.