Urszulanki Serca Jezusa Konającego mają nową przełożoną generalną

Siostra Beata Mazur została przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Wyboru dokonano 20.07. w Pniewach podczas obrad XVII Kapituły Generalnej Zgromadzenia. Dziewiąta w historii tej rodziny zakonnej przełożona generalna ma pięćdziesiąt jeden lat i od 2014 r. pełniła funkcję przełożonej centrum warszawskiego. Kadencja przełożonej generalnej i zarządu Zgromadzenia trwa sześć lat.

W Pniewach koło Poznania, w domu macierzystym Zgromadzenia – a zarazem sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej obrady XVII Kapituły Generalnej Zgromadzenia rozpoczęły się 12 lipca pod hasłem „Niech w sercach naszych płonie ogień miłości”. W kapitule bierze udział 46 sióstr z 9 krajów.

Celem kapituły jest wybór nowego zarządu generalnego, refleksja nad stanem duchowym i aktualną działalnością szarych urszulanek oraz wytyczenie kierunków pracy i zaangażowania, odpowiadających potrzebom Kościoła i współczesnego świata, w myśl hasła ukierunkowującego kapitułę.

Zakończenie kapituły generalnej będzie równocześnie rozpoczęciem roku obchodów 100-lecia Zgromadzenia. Z tej okazji w niedzielę 28 lipca o godz. 17.00 Mszę św. w kaplicy sanktuarium św. Urszuli w Pniewach odprawi nuncjusz papieski abp Salvatore Pennacchio.

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (szare urszulanki) zostało założone w 1920 r. przez św. Urszulę Ledóchowską. Jego powołaniem jest wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, troska o najuboższych i szeroko pojęta ewangelizacja. Obecnie liczy 750 sióstr z 15 narodowości (w tym ok. 500 Polek), żyjących w 88 wspólnotach w 14 krajach na pięciu kontynentach. Założycielka zgromadzenia została kanonizowana w 2003 r.

Za: urszulanki.pl