Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej ma nową przełożoną generalną

Nową Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej została s. Halina Modelska. Takiego wyboru dokonały Delegatki przebiegającej pod hasłem „Posłuszne Duchowi Świętemu dajmy świadectwo wiary, nadziei i miłości” XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia na sesji wyborczej 7 lipca 2019 r.

Nowo wybrana Przełożona Generalna dotychczas pełniła funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wcześniej (w latach 1995-2007) pełniła funkcję Radnej i Sekretarki Generalnej.

XIX Kapituła Generalna pod hasłem „Posłuszne Duchowi Świętemu dajmy świadectwo wiary, nadziei i miłości” odbywa się w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęła się 5 lipca 2019 r. W kolejnych dniach obrad Kapituły rozpatrywano najważniejsze tematy dotyczące życia i działalności apostolskiej Zgromadzenia. Kapituła Generalna zwoływana jest co 6 lat.Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej założyła sł. Boża Matka Antonina Mirska, której proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym został zakończony w styczniu br.

Charyzmat Zgromadzenia to opieka nad sierotami i dziewczętami zagubionymi moralnie. Zgromadzenie obecnie liczy 272 siostry pracujące w 29 wspólnotach w Polsce i w 8 poza granicami kraju (w Japonii, w Szwajcarii, w Kamerunie i na Ukrainie).

Za: ekai.pl