Zakończyła się Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań

Stan przygotowań do Synodu Biskupów poświęconego młodzieży oraz współpraca między duszpasterstwem powołań i duszpasterstwem młodzieży były głównymi tematami zakończonej w niedzielę w Krakowie Ogólnopolskiej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań. Trzydniowe obrady odbywały się pod hasłem „Św. Jan Paweł II – wychowawca powołań” i poświęcone były refleksji nad nauczaniem polskiego papieża na temat młodzieży oraz odkrywania i realizacji powołania.

Jak powiedział KAI delegat KEP ds. Powołań bp Marek Solarczyk, uczestniczący w obradach referenci powołaniowi z polskich diecezji i zgromadzeń zakonnych poparli inicjatywę wspólnej ze środowiskami duszpasterstw młodzieżowych modlitwy w intencji synodu, która będzie się odbywała w czasie jego trwania. Ta modlitwa będzie miała centralne miejsce na Jasnej Górze w dniach 3-27 października, podczas nocnych czuwań zaczynających się od Apelu Jasnogórskiego, ale będzie ona podejmowana również lokalnie.

„Przykładem takiej inicjatywy jest Kraków, gdzie przez 25 dni w różnych kościołach i w różnych środowiskach będzie trwała modlitwa w intencji synodu” – mówił bp Solarczyk, wyrażając nadzieję, że stanie się to inspiracją dla wielu innych miejsc, środowisk i ośrodków w całej Polsce, aby takie dzieło podjąć.

„To pierwsza i fundamentalna sprawa. Powołanie jest inicjatywą Boga, a skoro tak, to podstawowym źródłem troski o powołania jest modlitwa. Tchnienie Bożego Ducha i Boże działanie wykracza poza nasze ludzkie wyobrażenia. To nie my tworzymy powołania, nie my je rozdzielamy” – tłumaczył hierarcha.

Bp Solarczyk podkreślał również, że duszpasterstwa powołań nie da się oddzielić od duszpasterstwa młodzieży. „To jest ta sama troska o to, by pomóc rodzicom i innym środowiskom wychowawczym, aby młody człowiek rzeczywiście był tak ukształtowany, by potrafił we właściwy sposób odczytywać obecność Boga w swoim życiu, ale również i plany Boga w stosunku do swojej osoby” – mówił.

Przykładem wspólnych działań, inicjatyw, które świadczą o zaangażowaniu duszpasterzy powołaniowych w towarzyszenie młodym ludziom, jest planowane na listopad na Górze św. Anny ich spotkanie z przedstawicielami duszpasterstw młodzieży z całej Polski. Według biskupa, jest to owoc wspólnej pracy nad synodem, który stanowi „ogromne tchnienie Pana Boga”.

Referenci powołaniowi mówili również o tym, że „młody człowiek naśladuje i potrzebuje świadków, których może naśladować”. Wątek ten został poruszony podczas spotkania z dr Wandą Półtawską, która przypominała o tym, że św. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, iż młody człowiek potrzebuje autentycznego, przeżywanego z entuzjazmem i oddaniem świadectwa życia i powołania tych, którzy już je przeżywają: kapłanów, osób konsekrowanych i małżonków.

„Jan Paweł II pokazywał, że powołaniem kapłanów jest, by byli sługami Boga, ale jest to też wielka misja różnych środowisk zakonnych, konsekrowanych: jako domów modlitwy, domów życia duchowego, bo chodzi o to, że mamy się dzielić skarbem, jaki niesiemy” – wyjaśniał bp Solarczyk. Jego zdaniem, ostatecznie ludziom mniej zależy na tym, w jaki sposób ten skarb jest niesiony. „Gdy go docenią, to zapragną go w sobie, znajdą miejsca i osoby, by go odczytać i przeżywać. Co więcej – młodzi zapragną, by ten skarb chronić w sobie i w innych” – stwierdził.

Według niego, już dziś można mówić o pewnych owocach październikowego synodu biskupów. Jednym z nich jest fakt, że o młodych w kontekście rozeznawania powołania coraz więcej się mówi, rozmawia się z nimi na ten temat i wysłuchuje ich. „To nie chodzi tylko o ankiety synodalne. Wokół nas jest wielu młodych ludzi i chodzi o to, byśmy potrafili zobaczyć i rozumieć, kim oni są – po to, by jak najlepiej im pomóc w przeżyciu ich życia” – zaznaczył biskup.

„Każdy z nas jest wychowawcą i każdy z nas jest duszpasterzem powołań. Od tego, w jaki sposób ukształtujemy młodych ludzi, a każdy z nas wielu ich na co dzień spotyka, zależy to, co im przekażemy, w jaki sposób ich napełnimy – nie tylko ludzkimi, ale Bożymi darami” – podsumował.

W trzydniowym spotkaniu, które odbywało się w Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie, uczestniczyło ok. 60 przedstawicieli duszpasterstw powołaniowych: diecezjalnych i zakonnych. Wśród prelegentów byli m.in. ks. Dariusz Guziak i ks. Jacek Piotrowski CM. Referenci wysłuchali analizy ankiet synodalnych przedstawionej przez ks. Emila Parafiniuka. Spotkali się również z dr Wandą Półtawską. Modlili się w Sanktuarium św. Jana Pawła II przy relikwiach jego krwi, a także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

ZA KAI