Zapowiedź Sesji ” Blaski i cienie wieku średniego”

W dniach 17 –19 marca 2017 r. w Centrum Caritas Polska, w Warszawie odbędzie  się sesja dla sióstr w wieku średnim pt.: „Blaski i cienie wieku średniego”. W tematykę sesji wprowadzi s. Aleksandra Huf SSpS. Natomiast s. Janina Nisiewicz rscj, psycholog podejmie temat od strony psychologicznej. Rozumienie siebie, poznanie siebie pomaga do rozwoju całego bogactwa złożonego przez Boga w człowieku.

Zagrożeniami przełomu życia zajmie się dr Maria Golczyńska, psychiatra. Czas popołudniowy przeznaczony będzie na spojrzenie ze strony duchowej, w czym pomoże o. Zbigniew Kubacki SJ. Konferencje, adoracja a przede wszystkim spotkanie w sakramentach świętych jest drogą do dojrzałości i pełnego spotkania z Bogiem. Ostatni temat dotyczący duchowości kobiety konsekrowanej w połowie życia – omówi s. Joanna Moś rscj, psycholog. Jest to już czwarta edycja sesji.  Program