Sesja szkoleniowa dla sióstr katechetek – SŁOWO BOŻE ŹRÓDŁEM FORMACJI KATECHETY I UCZNIA

W ramach stałej formacji i rozwoju zawodowego sióstr katechetek, w Częstochowie w Domu Rekolekcyjnym ul. Św. Barbary 43, odbyła się sesja szkoleniowa, zorganizowana przez Sekcję Katechetyczną Komisji Wychowania i Nauczania przy KWPŻZZ w Polsce. Miała ona miejsce w dniach 20-22 stycznia 2017 r.. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z posługą katechetyczną we współczesnym świecie.

Pierwsze spotkanie o charakterze warsztatowym „Muzyka i taniec formą dziękczynienia i uwielbienia Boga” poprowadziła s. Nikodema Rogowska (Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża).

Kolejny dzień związany z głównym tematem szkolenia i miał charakter wykładowy. Wykład i panel dyskusyjny poprowadził ks. dr Mirosław Chmielewski (CSsR.). Przybliżył nam tematykę: Biblia w D, Przechadzki z Biblią- gdy człowiek bierze do ręki z wiarą Pismo Święte i je czyta, znów przechadza się z Bogiem w raju.

Ksiądz profesor zapoznał siostry z nową metodą dialogu ze Słowem Bożym, tzw. pomiędzy słowami- bibliolog. Prelegent szczegółowo omówił techniki bibliologu, strukturę metody, jakie teksty wybierać oraz kiedy i jakiej grupie można zaproponować tę metodę spotkań biblijnych.

Ważnym punktem programu tego dnia było nawiedzenie jasnogórskiego sanktuarium i wspólna modlitwa różańcowa ze śpiewem Akatystu.

W pracowity i owocny dzień wpleciono wspólną modlitwę brewiarzową i adorację Najświętszego Sakramentu.

Trzeci dzień szkolenia rozpoczęto Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. bpa Łukasza Buzuna, który wygłosił okolicznościową homilię i udzielił błogosławieństwa na trud katechetycznej posługi.

Następnym punktem szkolenia były zajęcia, które poprowadziła s. Dr Judyta Pudełko (SPDDM, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie). Przybliżyła siostrom temat: „Spotkanie z prorokiem Jeremiaszem- kryzys przyjęcia Słowa”. Prelegentka poprowadziła nas śladami Jeremiasza, byśmy mogły osobiście przeżyć to, co przeżywał Jeremiasz. Odkrycie tego, co zapisane jest w tekście natchnionym, pomogło nam zidentyfikować się z postacią biblijną oraz z opisanymi wydarzeniami. Osobista relacja z Bogiem, akceptacja powołania do misji jest bardzo ważna dla katechetki, która ma być prorokiem i prowadzić katechizowanych do bliskiej relacji z Bogiem.

W szkoleniu wzięło udział 88 sióstr zakonnych z różnych stron Polski.

s. M. Paula Nikiel

Warszawa, dn. 28.01.2017 r.

Program Sesji