Zmarła Siostra Urszulanka specjalistka od biblistyki

Urszulanka s. Ewa Józefa Jezierska miała 82 lata.

W dniu 31 maja 2018 r. o godz. 11.45 zmarła nasza Droga Siostra Józefa Jezierska. Siostra Józefa pracowała w naszej szkole, w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.

– czytamy na stronie szkoły.

Siostra Józefa pracowała w niej przez 41 lat, od 1 września 1966 roku do 31 sierpnia 2007 roku. Przez pierwsze 4 lata była nauczycielką matematyki i fizyki oraz wychowawczynią klasy, a przez następne 37 lat pełniła funkcję dyrektora szkoły i nauczyciela matematyki.

Termin pogrzebu nie jest jeszcze znany.

S. Ewa Józefa Jezierska OSU urodziła się 9 września 1935 r. w Bydgoszczy. Była pierwszą w Polsce kobietą z tytułem profesora nauk teologicznych. Specjalistką od biblistyki.

W 1956 r. ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie pracowała jako nauczycielka. W sierpniu 1958 r. wstąpiła do zakonu, 3 maja 1966 r. złożyła śluby wieczyste, następnie pracowała jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek we Wrocławiu. W 1972 r. ukończyła studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu.

Licencjat naukowy z teologii obroniła w 1977 r., pracę doktorską – w 1983 r., habilitowała się w 1993 r. Wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego została w 1991 r., a dwa lata później – docentem i kierownikiem Katedry Biblistyki Nowego Testamentu na PWT. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w 2000 r., a w 2004 r. – tytuł profesora nauk teologicznych.

W latach 2003-2008 była członkiem Zarządu Stowarzyszenie Biblistów Polskich. W 1996 r. została odznaczona medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Za zyciezakonne.pl