Strona 152
S. prof. Józefa Zdybicka By właściwie odczytać niezmiernie głęboką treść Adhortacji "Vita consecrata" ukazującą istotę życia konsekrowanego i wytyczającą zadania, jakie ma ono do spełnienia obecnie i w przyszłości, trzeba wziąć pod uwagę trzy sprawy: - kontekst kulturowy, w którym żyje...
Ks. Kazimierz Wójtowicz, CR My, którzy nie widzimy Chrystusa bezpośrednio, którzy nie słyszymy Jego słów, wsłuchujemy się jednak w te słowa przekazywane przez Księgi i w ten sposób uświęcamy nasz słuch, a przez to duszę naszą. (św. Jan Damasceński) Wiele słów i czynów Chrystusa w czasie...
Biskup Edward Samsel Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP (homilia) Najmilsi ! W tym Jasnogórskim Wieczerniku zgromadziła nas wszystkich wdzięczność za dar życia konsekrowanego, za każde powołanie do takiej formy życia w Kościele; wdzięczność za Wasze powołanie, na temat...
O. Adam Kozłowski, Benedyktyn   Raz jeszcze usłyszeliśmy słowa: "Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa - dziewictwo,...
Rozpoczęcie Sympozjum Ks. Czesław Parzyszek, Przewodniczący Konsulty i Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Męskich "PRZYNAGLENI DAREM..." Raz jeszcze usłyszeliśmy słowa: "Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki...
DO BISKUPÓW I DUCHOWIEŃSTWA DO ZAKONÓW I ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH DO STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO DO INSTYTUTÓW ŚWIECKICH ORAZ DO WSZYSTKICH WIERNYCH O ŻYCIU KONSEKROWANYM I JEGO MISJI W KOŚCIELE I W ŚWIECIE WPROWADZENIE 1. Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana,...
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. Dokument dostępny na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980510318
AAS 70 (1978), 473-506 PRZEDMOWA Wzajemne stosunki między różnymi członkami Ludu Bożego ściągają dziś na siebie szczególną uwagę. Nauka bowiem soborowa o misterium Kościoła jak również szybkie przemiany kulturowe doprowadziły współczesną rzeczywistość do takiego stopnia rozwoju, że powstają nowe zupełnie problemy,...