Strona 151
M. prow. Hilaria Hatko SSND W duchu przebłagania za wszystko co było złe w naszym życiu wspólnotowym módlmy się: * za brak troski o przyjęcie daru komunii od Boga pieśń: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem *...
REFLEKSJE DO MEDYTACJI Czytanie: J, 17, 11b, 17-26 O. prow. Florian Pełka SI W taki sposób modlił się Jezus w Wieczerniku, podczas Ostatniej Wieczerzy, przed wyjściem do Ogrójca - na drogę krzyżową, na Kalwarię, by wypełnić to co powiedział Ojcu: "Za nich...
Umiłowany Ojcze Święty! W ramach wzajemnej współpracy między różnymi Instytutami życia konsekrowanego i Instytutami życia apostolskiego i w poczuciu kościelnej komunii, Konferencje Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Żeńskich oraz Sióstr Klauzurowych i Instytutów Świeckich w Polsce wraz z Nuncjuszem Apostolskim...
PRACA W GRUPACH Jakie widzę zagrożenia wynikające ze współczesnych prądów kulturowych w życiu ślubami czystości, ubóstwa, posłuszeństwa? Grupa 1 * zanik autorytetu Boga prowadzący do zaniku wszelkiego autorytetu; * naturalizm - brak ducha wiary - zeświecczenie; * subiektywna interpretacja norm i przepisów; * przesadne podkreślanie...
S. prof. Józefa Zdybicka By właściwie odczytać niezmiernie głęboką treść Adhortacji "Vita consecrata" ukazującą istotę życia konsekrowanego i wytyczającą zadania, jakie ma ono do spełnienia obecnie i w przyszłości, trzeba wziąć pod uwagę trzy sprawy: - kontekst kulturowy, w którym żyje...
Ks. Kazimierz Wójtowicz, CR My, którzy nie widzimy Chrystusa bezpośrednio, którzy nie słyszymy Jego słów, wsłuchujemy się jednak w te słowa przekazywane przez Księgi i w ten sposób uświęcamy nasz słuch, a przez to duszę naszą. (św. Jan Damasceński) Wiele słów i czynów Chrystusa w czasie...
Biskup Edward Samsel Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP (homilia) Najmilsi ! W tym Jasnogórskim Wieczerniku zgromadziła nas wszystkich wdzięczność za dar życia konsekrowanego, za każde powołanie do takiej formy życia w Kościele; wdzięczność za Wasze powołanie, na temat...
O. Adam Kozłowski, Benedyktyn   Raz jeszcze usłyszeliśmy słowa: "Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa - dziewictwo,...
Rozpoczęcie Sympozjum Ks. Czesław Parzyszek, Przewodniczący Konsulty i Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Męskich "PRZYNAGLENI DAREM..." Raz jeszcze usłyszeliśmy słowa: "Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki...
DO BISKUPÓW I DUCHOWIEŃSTWA DO ZAKONÓW I ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH DO STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO DO INSTYTUTÓW ŚWIECKICH ORAZ DO WSZYSTKICH WIERNYCH O ŻYCIU KONSEKROWANYM I JEGO MISJI W KOŚCIELE I W ŚWIECIE WPROWADZENIE 1. Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana,...