Kondycja naszych Wspólnot Zakonnych: refleksja i wyzwania

Kondycja personalna i w konsekwencji apostolska, Zgromadzeń zakonnych żeńskich w Polsce jest tematem trzydniowej sesji dla przełożonych wyższych, która odbywa się w gmachu Caritas Polska w Warszawie (7-9 listopada 2016). Prof. Piotr Mazurkiewicz z UKSW mówił o kulturze tymczasowości, w której żyjemy. S. Jolanta Olech przedstawiła w ogólnej syntezie sytuację wspólnot zakonnych pod kątem statystycznym, biorąc pod uwagę znaczne zmniejszanie się liczebności zgromadzeń, liczby osób wstępujących i odchodzących na różnych etapach życie w klasztorze. Dokonała  też refleksji na temat przyczyn odchodzenia sióstr. Refleksję o przyczynach odchodzenia a także kryteriach rozpoznawania powołania kontynuowały s. Władysława Krasiczyńska, Józefitka, psycholog z Wrocławia i S. Joanna Moś, ze Zgromadzenia Sacre Coeur, psycholog z Warszawy. O. Krzysztof Dyrek SJ, dyrektor Centrum Duchowości z Częstochowy mówił o formacji do życia zakonnego, o przyczynach wypalenia i kryzysów. Ponadto s. Janina Nisiewicz, Sacre Coeur, psycholog, mówiła o  dojrzałości emocjonalnej w życiu zakonnym,  a s. Aleksandra Huf, Werbistka i s. Joanna Moś o roli przełożonych we wspólnocie i o dynamice wspólnoty. Sesję zakończono panelem na temat  W jaki sposób nasze wspólnoty odpowiadają na wyzwania współczesnych kandydatek do życia zakonnego i dyskusją o tych problemach. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem pracy w Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego, o. Waldemar Barszcz TOR, przedstawił prawny aspekt rozstawania się ze zgromadzeniem. We wspólnej  Eucharystii około 120 sióstr przełożonych generalnych i prowincjalnych, uczestniczek sesji,  ogarniały serdeczną modlitwą siostry z naszych Zgromadzeń, szczególnie te, które przeżywają trudności i te, które z różnych powodów odeszły z naszych wspólnot.

Konferencja Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych zorganizowała po raz pierwszy sesję na powyższy temat.

Sesja dla Przełożonych Wyższych - Kondycja Wspólnot Zakonnych
Warszawa, 8 listopada 2016