M. Maksymilla Pliszka: Podstawową metodą formacji jest relacja

Formacja zakonna staje obecnie wobec nowych wyzwań, jednak podstawową metodą formacji jest zawsze relacja – podkreśliła m. Maksymilla Pliszka BDNP, przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, podsumowując jej 140. Zebranie Plenarne. Miało ono miejsce od 24 do 26 września 2019 roku w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Tematem przewodnim była formacja zakonna.

„Formacja do życia konsekrowanego staje wobec nowych wyzwań. Mamy dzisiaj kontakt z zupełnie innym pokoleniem ludzi” – powiedziała m. Maksymilla Pliszka po obradach Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Jak zrelacjonowała, matki przełożone podejmowały refleksje, jak podchodzić do współczesnych młodych ludzi, którzy zwracają się do zgromadzeń z prośbą o przyjęcie, jak z nimi rozmawiać i jak budować relacje.Zebranie Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 24 IX 2019 r.

„Inność tego pokolenia wynika z kontekstu życia, w jakim przeżywa ono swoją młodość. Postmodernizm, w którym dziś żyjemy, a w którym istnieje różnorodność i wymieszanie różnych poglądów, wymaga od młodych ludzi zdobywania rzetelnej wiedzy i podejmowania decyzji, to są rzeczy, które muszą w formacji być mocno akcentowane” – powiedziała m. Pliszka. Podkreśliła też, jak ważna w formacji jest zwrócenie uwagi na kontemplację. „Dzisiejszy świat nas nie zachęca do milczenia i kontemplacji i nie pomaga w tym, a to jest pewnym wymogiem życia zakonnego, wchodzenia w relację z Jezusem” – dodała.

Jak podkreśliła, dziś młody człowiek na drodze formacji wymaga innego podejścia niż dawniej, jednak metodą jest zawsze relacja. „To jest podstawowa metoda formacji. Mamy przed sobą konkretnego człowieka i do każdego trzeba podchodzić inaczej. Dostrzegamy to, że potrzeba więcej czasu w przygotowaniu osób do życia zakonnego i podejmowania drogi do szukania głębszego kontaktu z tymi ludźmi” – powiedziała. Stąd, jak dodała, wydłuża się czas formacji i prowadzi się ją w sposób bardziej indywidualny niż dawniej.

„W czasie wspólnych rozmów podejmowałyśmy też refleksję nad budowaniem jedności we wspólnotach między pokoleniem starszym, formowanym nieco inaczej, a pokoleniem młodym, wychowywanym w  kulturze postmodernizmu” – powiedziała m. Pliszka.

Dyskusje o formacji zakonnej siostry podejmowały pod kierunkiem ks. dr. Wojciecha Rzeszowskiego. Natomiast dopełnieniem refleksji był temat formacji do przeżywania kobiecości, do którego wprowadziła matki przełożone s. Joanna Moś RSCJ. „Jako kobiety Pan Bóg obdarzył nas szczególnymi darami, którymi możemy obdarować Kościołowi, chodzi o potrzebę bliskości, relacji, macierzyńskość. Przez nas Pan Bóg chce docierać do wielu osób. Zostałyśmy tym obdarowane, aby służyć. To zadania, które stoją przed nami” – powiedziała m. Pliszka.

Podczas obrad podejmowano również aktualne sprawy związane z życiem konsekrowanym. W pierwszym dniu obrad siostry spotkały się z abp. Salvatore Pennacchio, nuncjuszem apostolskim w Polsce, który przewodniczył Mszy św. w pierwszym dniu obrad. Wysłuchały też bp. Artura G. Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił relacje z najważniejszych wydarzeń z życia Kościoła.

Konferencja Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (KWPŻZZ) jest jedną z czterech Konferencji reprezentujących osoby konsekrowane. Konferencja skupia obecnie około 150 przełożonych prowincjalnych i generalnych reprezentujących żeńskie instytuty zakonne czynne. Ponadto w pracach Konferencji uczestniczą, jako obserwatorki, niektóre delegatki przełożonych generalnych zgromadzeń, które nie mają w Polsce prowincji i przełożone nowo powstających zgromadzeń.

Posłuchaj:

BP KEP