Odeszła do Pana – wieloletnia Przełożona Generalna Sióstr Eucharystek

13 lutego 2017 roku, w wieku 75 lat życia i 57 lat profesji zakonnej, odeszła do Pana s. Halina Sklepkowska – wieloletnia Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 lutego 2017 roku w parafii św. Kazimierza w Pruszkowie. Ciało zmarłej zostało złożone w kwaterze zakonnej Sióstr Eucharystek na miejscowym cmentarzu.

Siostra Halina Sklepkowska urodziła się 26 kwietnia 1941 r. w Sokółce. Ochrzczona została tamże 22 czerwca 1941 r. Córka Mieczysława i Heleny z Klejów. Posiadała trzech braci Lecha, Janusza i Andrzeja oraz jedną siostrę Annę. W Sakramencie Bierzmowania, który przyjęła w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 13 czerwca 1951 roku, powierzyła się Matce Bożej przyjmując imię Maria.

Do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii wstąpiła w maju 1958 r. w Warszawie. Jak sama stwierdziła wstępując do Zgromadzenia, już od wielu lat przypatrując się życiu Sióstr miała pragnienie, które często do niej powracało, wstąpienia do klasztoru. Na pytanie: dlaczego chcesz wstąpić do tego Zgromadzenia i co w nim chcesz osiągnąć?, odpowiedziała, że pragnie dojść do świętości i dopomóc w tym innym.

Postulat odbyła w Dąbiu n/Nerem (28 maja – 13 sierpnia 1958).

Nowicjat rozpoczęła 14 sierpnia 1958 r., w Dąbiu.

W opinii jej Mistrzyni czytamy: „Siostra Halina Sklepkowska kieruje się czystą intencją, pragnie pozostać w Zgromadzeniu, chce być dobrą zakonnicą. Zdrowy ma osąd, pobożna, jest bardzo subtelna duchowo. Cicha, spokojna, zgodna w pożyciu z współsiostrami, ustępliwa, obowiązkowa w pracy, dokładna. Odznacza się pracowitością, cicha, duchowo zrównoważona, posiada zamiłowanie do modlitwy i rozmyślania, dobrze uświadomiona religijnie, przywiązana do Zgromadzenia, pracuje nad sobą bez zniechęcania się, w obcowaniu jest usłużną, uprzejmą i skromną, chętnie przyjmuje wskazówki i do nich się stosuje, przyjmuje uwagi spokojnie i z pokorą, jest oszczędna.

I profesję złożyła 15 sierpnia 1959 r., w Dąbiu. Profesję wieczystą 6 stycznia 1965 r., w Górze Kalwarii.

Ks. Józef Śliwakowski MIC, w protokole z badania kanonicznego przed profesją wieczystą stwierdza: że s. Halina Sklepkowska została wyegzaminowana z wiedzy religijnej w zakresie programu przewidzianego dla czasowej profeski przez Wydział Spraw Zakonnych i złożyła egzamin z wynikiem bardzo dobrym.

12 stycznia 1972 r. uzyskała tytuł magistra teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie  w zakresie teologii ogólnej.

W przeciągu 57 lat profesji zakonnej, posługiwała na następujących placówkach: Dąbie, Warszawa przy ul. Wileńskiej i Pszczyńskiej, Nieszawa, Węgorzewo, Pruszków, Michałowice, Jelenia Góra i Góra Kalwaria. Najdłużej posługiwała w Pruszkowie.

Od 28 roku życia, pełniła bardzo odpowiedzialne funkcje w Zgromadzeniu.

27 lat pełniła posługę Przełożonej Domowej, 6 lat była Radną i Sekretarką Generalną, 12 lat była Wikarią Generalną, 12 lat pełniła urząd Przełożonej Generalnej.

Pełniła również funkcje formacyjne na wszystkich etapach formacji:

  • 6 lat – Referentka powołaniowa.
  • 6 lat – Opiekunka postulatu.
  • 5 lat – Mistrzyni Nowicjatu.
  • 7 lat – Mistrzyni Junioratu.

    Siostra Halina żyjąc duchem naszego Założyciela, pragnęła dojść do świętości i dopomóc w tym innym, jak powiedziała na początku swojego życia zakonnego. Miała niewątpliwie duży wpływ na wychowanie wielu pokoleń Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Swoją posługą a w ostatnim okresie cierpieniem była dla nas przykładem cichej i pokornej Służebnicy Jezusa w Eucharystii.

 

Niech Dobry Pan Bóg przyjmie ją do swojego Królestwa.