Siostry modliły się za Misje u Wizytek

„Me życie jest cieniem,  me życie jest chwilką „ (św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zorganizowała 01 października b.r. spotkanie modlitewne w dzień liturgicznego wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w kościele sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

W spotkaniu wzięły udział licznie zgromadzone Siostry zakonne z archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej.

Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Rafała Markowskiego, bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej została odprawiona w intencjach misjonarek i misjonarzy.  Obecni byli również Ks. Maciej Będziński – sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła oraz studenci Centrum Formacji Misyjnej z dyrektorem ks. Janem Fecko.  Śpiewy przygotowały i prowadziły postulantki i siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi. Procesja z darami została przygotowana przez warszawskie dzieci i ich rodziców.

Prosiliśmy Dobrego Boga , aby życie misjonarek i misjonarzy uczynił owocnym, by ich powołanie misyjne, trud i oddanie siebie w służbie drugiemu człowiekowi wydało plon obfity dla całego Kościoła. By PAN błogosławił każdej misjonarce i misjonarzowi, każdej pracy i każdemu dziełu na wszystkich kontynentach.

Polecaliśmy Bogu siostry misjonarki z naszych Zgromadzeń zakonnych, szczególnie te, które pracują w trudnych warunkach, gdzie ich kraje posłania objęte są niesprawiedliwością, niepokojem, wojną, przemocą, głodem, chorobą czy prześladowaniami wyznawców Jezusa Chrystusa.

Siostry modlą się za Misje u Sióstr Wizytek

W roku duszpasterskim pod hasłem „Idźcie i głoście” nie możemy zostać obojętni na wołanie tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Mamy zanieść Jezusa i głosić Dobrą Nowinę na 4 kontynentach, a przede wszystkim mamy być misjonarkami tam gdzie Jezus nas posyła, w swoim wspólnotach, środowiskach, miejscach pracy. Tę prawdę przypomniał nam również ks. bp Rafał w wygłoszonej homilii. Przybliżając nam życie św. Teresy od Dzieciątka Jezus zapraszał nas do bezgranicznego zaufania Panu Bogu tak jak Mała Tereska.

Ks. Bp podziękował siostrom zakonnym za ich pracę, zaangażowanie oraz za całe duchowe wsparcie misji.

Po Mszy Świętej swoim doświadczeniem pracy misyjnej podzieliła się z nami s. Dolores Zok, przełożona Prowincjalna Sióstr Służebnic Ducha Świętego, opiekunka Komisji Misyjnej z ramienia Konsulty Wyższych Przełożonych

Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. S. Dolores przez wiele lat posługiwała na misjach w Afryce.

 

Niech Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka misji rozpala w nas zapał misyjny i uczy jak być misjonarką w naszych wspólnotach, środowiskach, miejscach pracy.

 

s. Irena Karczewska FMM