Spotkanie formacyjne Referentek Powołaniowych

Informacja o spotkaniu formacyjnym dla sióstr referentek powołaniowych. Temat: „Świadkowie Miłości powołującej”

12-14.03.2010 r. w Czechowicach Dziedzicach
19-21.03.2010 r. w Zakroczymiu

Komisja Powołaniowa przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych organizuje spotkanie dla Sióstr Referentek Powołaniowych

Temat : Świadkowie Miłości powołującej

Cel:

Podczas spotkań formacyjnych pragniemy podjąć postulat wysuwany przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań, aby:

§ pogłębiać formację teologiczną

§ pogłębiać życie wiary i modlitwy

§ tworzyć kulturę powołaniową

W związku z tym :

§ zapraszamy wykładowców – przedstawicieli różnych duchowości, by przybliżali ważne zagadnienia teologii powołania,

§ podejmujemy praktyczną pomoc referentkom powołaniowym dla pełnienia ich posługi towarzyszenia powołaniom w Kościele i w poszczególnych Zgromadzeniach,

§ umożliwiamy dzielenie się doświadczeniem i konkretnymi pomocami w pracy z młodzieżą,

§ podejmujemy wspólną modlitwę w intencji powołań.

Miejsce i terminy do wyboru:

1. Termin: 12-14.03.2010 r.

Dom Rekolekcyjny Księży Jezuitów
ul. Sobieskiego 40 skr. poczt. 7243-502 Czechowice Dziedzice
tel.: 0-32 215 33 67; fax:0-32 215 90 60 e-mail: betania@adres.pl

2. Termin: 19-21.03.2010 r.
2. Centrum Duchowości „Honoratianum”
ul. Bł. Honorata Koźmińskiego 36 05-170 Zakroczym
tel: 0-22 785-23-28; 0-22 785-34-96 fax: 0-22 785-20-18 email: honoratianum@gmail.com

Każde z tych spotkań rozpoczyna się w piątek o godz.13,00 obiadem, a kończy w niedzielę około godz. 12,00.

Pozostałe informacje:

  • Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do domów rekolekcyjnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestniczki będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Ponieważ jest wysyłane potwierdzenie przyjęcia na skupienie, przy przesyłkach pocztowych prosimy załączyć wyraźnie zaadresowaną kopertę ze znaczkiem.
  • W razie rezygnacji z przyjazdu prosimy o wycofanie zgłoszenia.
  • Koszt pobytu (utrzymanie i prelegenci) wynosi: 150,- zł.
  • Siostry otrzymają zaświadczenie o udziale w sesji formacyjnej.
  • Prosimy przywieźć ze sobą pomoce duszpasterskie i materiały pomocnicze do prowadzenia rekolekcji, itp. pomoce, którymi można podzielić się z innymi; także instrumenty muzyczne.

& ——————————————————————————–

Zgłaszam udział w dniach skupienia dla sióstr referentek powołaniowych:

Wybrany termin podkreślam: * 12-14.03.2010 r. – Czechowice Dziedzice* 19-21.03.2010 r. – Zakroczym

Imię i nazwisko _____________________________________________________________

Zgromadzenie _______________________________________________________________

Dokładny adres: _______________________________________________________________