Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP,  włączyło się w rożne formy przygotowania i uczestniczenia w ŚDM w obydwu etapach, ale w sposób szczególny zaangażowało się w przyjęcie grupy młodzieży z Wikariatu Misyjnego z Boliwii obejmującego Boliwię i Peru, gdzie nasze Zgromadzenie pełni posługę misyjną.

W okresie od stycznia 2014 do lipca 2016 r. każda wspólnota sióstr w Polsce i za granicą raz w miesiącu przeżywała modlitwę i post w intencji ŚDM oraz podejmowała wyrzeczenia, by zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na zgromadzeniowy fundusz ŚDM, tworzony w generalacie, na poczet kosztów przyjazdu i pobytu młodzieży z Boliwii i Peru. Ponadto siostry zaangażowane w duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe Zgromadzenia, przeprowadzając dni modlitw o powołania w parafiach w tym okresie, zachęcały młodzież do wzięcia udziału w ŚDM, a otrzymywane przy tej okazji ofiary z parafii i darczyńców, powiększały fundusz ŚDM.

Z funduszu tego opłacono 12 biletów lotniczych, ubezpieczenie dla 20 osób, koszty przejazdu młodzieży boliwijskiej do konsulatu RP w Peru po wizy, opłaty za 22 pakiety pielgrzyma w Polsce, pomoc finansową dla tych, którzy potrzebowali wsparcia na zakup potrzebnych rzeczy na wyjazd, przewóz bagaży, bilety na przejazdy, wejściówki, żywienie, pamiątki itp.

Grupa liczyła 22 osoby, w tym: 12 osób z Boliwii (w tym 3 siostry profeski boliwijki; 1 nowicjuszka boliwijka, 2 siostry misjonarki, które posługiwały grupie jako tłumaczki) oraz 10 osób z Peru (w tym 2 siostry zakonne z innych zgromadzeń zakonnych pracujące jako misjonarki w Peru oraz 1 nasza siostra misjonarka z Peru, która była odpowiedzialna z ramienia Wikariatu Misyjnego za zorganizowanie i duchowe przygotowanie młodzieży do wyjazdu oraz udziału w ŚDM i towarzyszenie grupie przez cały czas pobytu w Polsce). Młodzież pochodziła z parafii, gdzie pracują nasze siostry misjonarki, zaangażowana w dzieło ewangelizacyjne w tamtejszych parafiach, katecheci, animatorzy grup młodzieżowych, wychowankowie naszych domów dziecka, absolwenci naszej szkoły im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba.

Ze strony Zgromadzenia w Polsce została oddelegowana 1 siostra, która załatwiała wszystkie formalności związane z przyjazdem, transportem, zakwaterowaniem, rejestracją grupy Krakowie oraz w diecezji tarnowskiej i parafii św. Jadwigi w Dębicy na Tydzień Misyjny, przygotowała program i była z grupą przez cały czas pobytu w Polsce.

Grupa przebywała w Polsce od 15 lipca 2016 r. do 11 sierpnia 2016 r. Była zakwaterowana i podejmowana przez siostry w domach zgromadzenia: w domu generalnym w Dębicy, w domu prowincjalnym w Krakowie, w domu prowincjalnym w Piastowie, domu zakonnym w Krościenku, w Tuchowie, w Gostyniu oraz przez Kongregację Księży Filipinów na Św. Górze w Gostyniu.

Oprócz udziału w Tygodniu Misyjnym w parafii św. Jadwigi  w Dębicy 21-25.07 w połączeniu z 25 osobową grupą młodzieży z Czech oraz w wydarzeniach ŚDM w Krakowie 25-30.07, grupa w pozostałych dniach pielgrzymowała szlakiem św. Jana Pawła II: Kraków-Łagiewniki, Centrum Jana Pawła II, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Częstochowa. Odwiedziła stolicę Polski Warszawę i zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego. Pielgrzymowała szlakiem bł. Edmunda Bojanowskiego, zwiedziła Kopalnię Soli w Wieliczce, poznała piękno polskich krajobrazów; równin, pagórków i gór (spływ Dunajcem), trudną i piękną historię Polski, Kościoła, tradycje i folkor, wiarę, życzliwość i gościnność polskich rodzin; życiorysy i miejsca pochodzenia polskich świętych, sanktuaria maryjne, także lokalne. Poznała korzenie naszego Zgromadzenia, jego misję i prowadzone dzieła (ochronki, świetlice), miejsca związane z życiem bł. Edmunda, wiele wspólnot zakonnych.

Młodzież podzieliła się także swoimi talentami, radością, zapoznała ze swoimi tradycjami, folklorem oraz ubogaciła świadectwami doświadczeń duchowych, pogłębienia swojej wiary, wewnętrznej przemiany i ogromem planów apostolskich oraz pragnień dawania świadectwa o tym, co zobaczyła, przeżyła i udokumentowała.

opracowała s.M. Savia Bezak

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, ul. Bojanowskiego 8-10, 39-200 Dębica

Dębica, 17.11.2016 r.