Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Służebniczki Starowiejskie – udział w ŚDM, Kraków 2016

I. Siostry włączyły się w program Dni w Diecezjach, od 20 do 25 lipca 28 domów przyjęło młodzież, księży i siostry zakonne z całego świata, ofiarując im nocleg, wyżywienie, udostępniając kaplice na modlitwę. W tę posługę zaangażowało się około 130 sióstr z następujących diecezji: bielsko-żywieckiej, kieleckiej, lednickiej, lubelskiej, łódzkiej, przemyskiej, rzeszowskiej, sandomierskiej i tarnowskiej. 10 sióstr zaangażowało się w jezuicki program Magis. Z kolei siostry włączyły się w program przygotowany przez diecezje i parafie, uczestnicząc w Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, słuchając katechez i konferencji, dyżurując w ośrodkach powołaniowych.

II. Podczas Wydarzeń Centralnych, trwających od 25 do 31 lipca domy archidiecezji krakowskiej i diecezji tarnowskiej (14) przyjęły około 230 uczestników: młodzieży, biskupów, księży i sióstr zakonnych. W centrum powołaniowym dyżurowały 10 sióstr, w namiocie eucharystycznym – 12 sióstr.

III. W Wydarzeniach Centralnych – spotkaniach z Ojcem Świętym, oraz towarzyszących im wydarzenia o charakterze duchowym i kulturalnym: w liturgii, katechezach, spotkaniach ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi działającymi na całym świecie, koncertach i przedstawieniach wzięło łącznie udział 151 sióstr z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Zambii i RPA.

  • we wszystkich Wydarzeniach Centralnych: 42 siostry
  • we Mszy św. na Krakowskich Błoniach: 51 sióstr
  • w spotkaniu z Ojcem Świętym w Centrum Jana Pawła II: 85 sióstr
  • w czuwaniu nocnym na Brzegach i Mszy św. posłania: 108