Budowanie relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i samym sobą – w świetle Słowa Bożego

serdecznie zapraszamy Siostry Formatorki wszystkich etapów formacji na sesję, która odbędzie się w Laskach k. Warszawy w dniach 8-12 października 2018r. Sesja będzie miała charakter wykładowo – warsztatowy dlatego prosimy, aby zgłaszające się Siostry uczestniczyły w niej do końca.

Program Sesjithumbnail of Program – Laski 2018

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: sekcjaff@gmail.com do 20 września  wypełniając załączony formularz zgłoszeniowy /po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane/.  Ze względu na warsztaty  liczba miejsc jest ograniczona. O decyzji przyjęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

  • Zgłoszenia prosimy dokonywać osobiście podając swój adres e-mail i telefon!
  • W razie rezygnacji z udziału w sesji prosimy o jak najwcześniejszą informację.
  • Prosimy nie zgłaszać się do Lasek telefonicznie.