SESJA FORMACYJNO-SZKOLENIOWA dla Sióstr Pielęgniarek i Posługującym Chorym

  • SESJA FORMACYJNO-SZKOLENIOWA dla Sióstr Pielęgniarek i Posługującym Chorym
  • Częstochowa, 4-5 września 2018 r., Sala św. Jana Pawła II

Temat Sesji: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM  Program