Warszawa, 4-6 listopada 1997

Jesienne Zebranie Plenarne Konferencji:

* Zebranie rozpoczęło się Mszą św. odprawioną przez ks. abp Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego. Ksiądz Nuncjusz skierował do zgromadzonych słowa homilii oparte o tekst czytań mszalnych. Ks. bp Jan Chrapek podzielił się refleksjami z pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.

* W drugim dniu prac Mszę św. odprawił i wygłosił homilię o. Kazimierz M. Lorek, barnabita. Ks. Antoni Kmiecik, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych mówił o Animacji i współpracy misyjnej w Kościele.

* W kolejnym dniu spotkań Mszę św. odprawił i skierował swoje słowo ks. bp Edward Samsel, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. IŻK i SŻA, natomiast ks. Roman Kempny w konferencji przedstawił Program Tertio millennio adveniente na rok 1998 w życiu osób konsekrowanych.

* Podczas trwania Zebrania zostały wygłoszone dwie konferencje o tematyce formacyjnej: s. Eligia Nycz, serafitka, członkini Konsulty WPŻZZ mówiła o Przesłaniu Jana Pawła II do osób konsekrowanych; s. Bożena Długowska, szarytka, także członkini Konsulty, przedstawiła Problem formacji w posynodalnej adhortacji Vita Consecrata.