Tagi Wiadomości z tagiem "sprawozdanie"

Tag: sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z PRACY KONSULTY KWPŻZZ w latach 1999 -2002

Urzędowanie ustępującej Konsulty KWPŻZZ rozpoczęło się po wyborze na Zebraniu plenarnym w dniu 14 kwietnia 1999. Na pierwszym zebraniu Konsulty została też wybrana Sekretarka...

Sprawozdanie z pracy Komisji Wychowania i Nauczania za rok 2000

Przez ten rok zorganizowałyśmy dwa zebrania i dwie równoległe sesje dla sióstr nauczycielek oraz wychowawczyń burs i internatów. Obie sesje miały miejsce w Otwocku w...

Sprawozdanie z działalności Komisji Dzieł Charytatywnych za rok 1999/2000

W roku sprawozdawczym 1999/2000 Komisja Dzieł Charytatywnych miała trzy spotkania poświęcone przygotowaniu do ogólnopolskiego spotkania sióstr prowadzących dzieła charytatywne w Polsce. Na spotkanie to...

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Formacji za okres od kwietnia 1999...

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań roboczych Komisji. Spotkania te poświęcone były przygotowaniu programu sesji formacyjnej dla sióstr odpowiedzialnych za formację ciągłą w zgromadzeniach,...

Jubileusz Życia Konsekrowanego – Sprawozdanie z obchodów do Kongregacji Watykańskiej

(Sprawozdanie przesłane do Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń życia Apostolskiego) Tegoroczny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego dane nam było przeżywać w łączności z Ojcem Świętym...

Ze sprawozdania Komisji ds. Formacji za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) W okresie sprawozdawczym odbyło się 11spotkań Komisji oraz zorganizowano 3 sesje formacyjne: w październiku 1996 r. w Gostyniu sesja dla...

Ze sprawozdania Komisji za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Spotkania Komisji odbywają się 4 razy w roku. Zadaniem Komisji jest niesienie pomocy siostrom pielęgniarkom zakonnym w Polsce zarówno w...

Ze sprawozdania Komisji Administracyjno-Prawnej za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Powstanie Komisji Komisja Administracyjno-Prawna rozpoczęła swoją działalność w roku 1997. Bardzo częste zmiany przepisów prawnych oraz z drugiej strony rozwijające...

Ze sprawozdania Komisji Wychowania i Nauczania za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) Komisja działała w okresie od kwietnia 1996 do kwietnia 1999. W skład Komisji wchodziło 9 osób, które reprezentowały następujące...

Ze sprawozdania Komisji Dzieł Charytatywnych za okres 1996-1999

(Biuletyn KWPŻZZ, nr 9, maj 1999) 1. Powstanie, określenie celu i zadań Komisja Dzieł Charytatywnych jest wynikiem dość długiego procesu poszukiwań, które początkowo miały na celu...