Tagi Wiadomości z tagiem "sprawozdanie"

Tag: sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z PRACY KONSULTY KWPŻZZ w latach 2002 -2005

Wybory Konsulty zostały dokonane 9 kwietnia 2002 r. w czasie 105 Zebrania Plenarnego Konferencji w Częstochowie. 1. Kontekst 1.1 mijającego trzechlecia w Kościele Powszechnym i lokalnym...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI ds. FORMACJI PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES...

KOMISJA DO SPRAW FORMACJI Cel i zadania: "Celem Komisji jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za formację, w ustawieniu wychowania zakonnego po...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI POWOŁANIOWEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA POWOŁANIOWA Powołana przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych Żeńskich międzyzakonna grupa Sióstr współpracująca pod nazwą Komisja Powołaniowa służy sprawie preformacji zakonnej na etapie przed...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI PIELĘGNIARSKIEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA PIELĘGNIARSKA Komisja Pielęgniarska jest zespołem sióstr pielęgniarek, które reprezentują różne Zgromadzenia zakonne, jak również działy pracy pielęgniarskiej. Opiekunką Komisji z ramienia Konsulty była do roku...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA ŻYCIA KONSEKROWANEGO Komisja Życia Konsekrowanego w mijającej kadencji, podobnie jak i w poprzednich, realizowała przede wszystkim swoje stałe zadanie, którym jest opracowywanie na zlecenie...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI MISYJNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA MISYJNA Komisja Misyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 7 spotkań. Niektóre z nich były organizowane w łączności z Komisją Misyjną Zakonów Męskich. Prace Komisji z jednej...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002

KOMISJA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA Celem działalności Komisji Administracyjno-Prawnej jest pomoc zgromadzeniom w zakresie spraw administracyjnych i prawnych poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, przekaz informacji o nowych przepisach dotyczących...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI ADMINISTRACYJNO-PRAWNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA Celem działalności Komisji Administracyjno-Prawnej przy Konsulcie WPŻZZ jest pomoc zgromadzeniom w zakresie spraw administracyjnych i prawnych poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, przekaz informacji o...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES 1999-2002. ...

KOMISJA DS.WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI Cele i zadania Komisji: Celem Komisji jest pomoc siostrom wychowawczyniom i nauczycielkom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI DZIEŁ CHARYTATYWNYCH PRZY KONSULCIE KWPŻZZ ZA OKRES...

KOMISJA DZIEŁ CHARYTATYWNYCH Komisja Dzieł Charytatywnych działała w latach 1999 - 2002, zgodnie ze Statutem Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. W skład Komisji...