Tagi Wiadomości z tagiem "sprawozdanie"

Tag: sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SŁUŻB MEDYCZNYCH KWPŻZZ w latach 2005 –...

KOMISJA SŁUŻB MEDYCZNYCH Komisja Służb Medycznych jest zespołem sióstr reprezentujących różne Zgromadzenia zakonne, jak również różne działy pracy sióstr w służbie zdrowia. W Komisji, której...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI KWPŻZZ w latach 2005 – 2008. KOMISJA...

KOMISJA DS. WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI Cel Komisji: Celem Komisji jest pomoc siostrom nauczycielkom i wychowawczyniom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI PARAFIALNEJ KWPŻZZ w latach 2005 – 2008

KOMISJA PARAFIALNA W skład Komisji Parafialnej wchodzą trzy osoby: s.Ernestyna Wajs, serafitka, s.Zdzisława Żylińska, franciszkanka Rodziny Maryi i s.Renata Cieślak, pasjonistka. Odpowiedzialną za Komisję jest...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI FORMACYJNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA POWOŁANIOWA Działalność Komisji w latach 2002 - 2005 obejmowała: 1. Sprawy organizacyjno-personalne 2. Działalność formacyjna referentek powołaniowych 3. Współpraca z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań 4. Zaangażowanie w Europejskie...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI POWOŁANIOWEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002...

KOMISJA DO SPRAW FORMACJI Cel i zadania "Celem Komisji Powołaniowej jest służenie pomocą Zgromadzeniom zakonnym, a zwłaszcza osobom odpowiedzialnym za formację, w ustawieniu wychowania zakonnego po...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI SŁUŻB MEDYCZNYCH PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres...

KOMISJA SŁUŻB MEDYCZNYCH Komisja Służb Medycznych jest zespołem sióstr reprezentujących różne Zgromadzenia zakonne, jak również różne działy pracy pielęgniarskiej i lekarskiej w służbie zdrowia. Do...

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO KWPŻZZ w latach 2002 –...

KOMISJA ŻYCIA KONSEKROWANEGO Opiekunką Komisji Życia Konsekrowanego z ramienia Konsulty jest jej Przewodnicząca - m. Jolanta Olech. W ciągu trzechlecia uległ zmianie skład Komisji. Odeszła z...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI MISYJNEJ PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005

KOMISJA MISYJNA Cel Komisji Celem Komisji Misyjnej jest utrzymanie kontaktów z polskimi misjonarkami, rozbudzanie ducha świadomości misyjnej w rodzinach zakonnych oraz wspieranie dzieł misyjnych modlitwą. Skład Komisji Komisja...

SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres 2002-2005. KOMISJA...

KOMISJA DS.WYCHOWANIA I NAUCZANIA oraz SEKCJA DS.PRZEDSZKOLI Cel Komisji Celem Komisji jest pomoc siostrom wychowawczyniom i nauczycielkom, aby jako świadkowie Chrystusa coraz lepiej wypełniały zleconą im...

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI DZIEŁ CHARYTATYWNYCH PRZY KONSULCIE KWPŻZZ za okres...

KOMISJA DZIEŁ CHARYTATYWNYCH Cel i zadania Komisji Dzieł Charytatywnych Celem Komisji jest: * pomaganie zgromadzeniom zakonnym w prowadzeniu różnych dzieł charytatywnych, zgodnie z własnym charyzmatem, potrzebami Kościoła...